Bilde av flere menn og kvinner samlet ute i sivile klær

Koordinerende enhet

Kontaktinformasjon

​Alle kommuner og spesialisthelsetjenester er pålagt å ha en koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. Pålegget følger av Forskrift om habilitering og rehabilitering, § 6 og 11. Kommuner og spesialisthelsetjeneste skal samarbeide slik at den som trenger ulike tilbud fra kommune eller spesialisthelsetjeneste opplever tilbudene som sammenhengende.

Oppgaver for koordin​​erende enhet​​

  • Ha en generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i helseregionen
  • Ha oversikt over, og nødvendig kontakt med habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunene
  • Ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator​

Rehabiliterings- og h​​abiliterin​​​​gstilbud 

Sykehuset i Vestfold har både rehabiliterings- og habiliteringstilbud.​

​Annet:

​Kontaktinformasj​​on til koordinerende enheter i kommunene i Vestfold

 

 

 

 

Sist oppdatert 20.01.2023