tre sykepleiere

Arbeidsplassen vår

Lunge- og gastromedisinsk post

Vil du jobbe innen et spennende fagområde? Vi har flere ledige faste stillinger på sengeposten både sykepleierstillinger, helsefagarbeiderstillinger og stillinger på helg for sykepleierstudenter. Vi kan tilby utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med pasienter med fordøyelsessykdommer og lungesykdommer.

Vil du bli vår nye kollega?

 

Lunge- og gastromedisinsk pos​t har 27​​ senger. Sengeposten er også nært tilknyttet lungepoliklinikk og gastromedisinsk poliklinikk. 

 • ​Lungemedisin behandler og utreder pasienter med kroniske og akutte lungeplager.
 • Gastromedisin behandler og utreder pasienter med alle typer lidelser i fordøyelsessystemet. Dette omfatter spiserør, magesekk, tarm og endetarm, samt tilhørende indre organer som lever og galleblære og- ganger. 
​​Les mer om lunge- og gastromedisinsk post her​

Hos oss får du mange spennende utfordringer som sykepleier. Vi rendyrker sykepleierollen, og du får mulighet til å jobbe selvstendig innen våre to store fagområder med både kronisk og akutt syke pasienter. Dette gir deg en robust sykepleiekompetanse og unik mulighet for faglig og personlig utvikling. 

Du skal selvsagt ikke gjøre jobben alene. Hos oss jobber vi i team. Vi har godt samhold og løser oppgavene i felleskap. Vi jobber også tverrfaglig. Blant annet samarbeider vi med sterkt faglig engasjerte leger, som bidrar med fagkunnskap både i det daglige og i internundervisning.

Som sykepleier kan du forvente oppgaver som dette:

 • ​Måling og vurdering av vitale tegn (NEWS)
 • Vurdering, behandling og symptomlindring
 • Medikamenthåndtering (klargjøring/tilbereding, utdeling av medisiner, administrering av medisiner i forstøver, sonde/PEG, intravenøst, subcutant eller intramuskulært, samt vurdering av effekt)
 • Previsitt og visitt med lege
 • Stell og pleie
 • Samhandling (med pårørende og kommunehelsetjenesten)
 • Veiledning av sykepleierstudenter
 • Sykepleiefaglige prosedyrer som:
  • ​​nedleggelse av ernæringssonde og avlastningsonde
  • stell av dren
  • stell av sår
  • innleggelse av PVK
  • stell av intravenøse katetre
  • innleggelse av urinkateter
  • oksygenbehandling
  •  ventilasjonsstøtte 
  • inhalasjonsbehandling
  • tracheostomi
  • aterielle blodgasser

​Helsefagarbeidere

Sykehuset har gjort en kartlegging der det ble avdekket at sykepleiere gjør mange oppgaver som kunne vært ivaretatt av helsefagarbeidere. Det er derfor opprettet et eget kompetanseprogram for helsefagarbeidere. ​

Som helsefagarbeider etter gjennomført kompetanseprogram kan du utføre oppgaver innen disse områdene: 

 • ​Prosedyrer (SIK av kvinner, sug i munnhule, EKG, tilkobling av O2, pvk-stell og seponering, stell av PEG, måling av blodsukker, blærescanning, stell av stomi, stell av dren, sårstell og prøvetaking av sår, prøvetaking av urin og avføring
 • Legemiddelhåndtering (forstøverbehandling, avslutte infusjoner i pvk, admninstrering av enkelte preparater) Merk at sykepleier alltid skal klargjøre medisinene).
 • Dokumentasjon: Kartlegging, Helseopplysninger til kommunen, utskrivingsrapport og daglig dokumentasjon med behandlingplan.

Alle nyutdannede sykepleiere som ansettes i fast eller midlertidig stilling i SiV i minimum 50% stilling i 6 mnd eller mer skal delta i programmet. Hensikten er å bidra til at sykepleiere får raskere mestring og trygghet i rollen, økt kvalitet på tjenestene og redusere turnover. Stilling i 5% lønnes og organiseres i HR-kompetanse og utdanning. 

Kompetanseprogrammet går over et år med fastlagte fagdager. Programmet fokuserer på etiske dilemmaer, dokumentasjon, informasjonssikkerhet og aktuelle faglige temaer. Flere av fagdagene er lagt til k​linisk simuleringssenter​ der det trenes på praktiske ferdigheter og prosedyrer. Det legges opp til en utveksling av kompetanse på tvers av fagfeltene.

I tillegg til kompetanseprogrammet følger de selvsagt den vanlige opplæringen og fagutviklingsprogrammet i egen seksjon. 


Lunge- og gastromedisinsk post er i gang med å lage et helt nytt opplæringsprogram basert på lommekort med temaer og oppgaver for hver dag i opplæringsperioden. 
Seksjonsleder vil følge deg opp med samtale en tid etter oppstart

Etter en tid på samme sted vil mange ha behov for nye utfordringer. Hvis du har lyst til å videreutdanne deg videre innen fagene våre :


Lungepoliklinikken og gastropoliklinikken er nært tilknyttet tilhører lunge- og gastromedisinsk post. Det er muligheter for kombinert stilling mellom poliklinikk og sengepost. 


 

 

Vi er SiV!


​​Sist oppdatert 14.02.2023