En gruppe ansatte fra ulike yrker står sammen og smiler mot kamera i en gang

Vil du bli sykepleier ved SiV?

Sykehuset i Vestfold er en stor arbeidsplass med mange fagområder og jobbmuligheter. Vi har et stort tverrfaglig miljø, hvor du får jobbe tett med egen og andre yrkesgrupper. Som sykepleier på sykehus får du stor bredde og erfaring, og en unik mulighet til å bygge sykepleierkompetanse. Vil du bli en del av vårt kompetansemiljø?

Bli kjent med noen av våre sengeposter:

Utviklingsmuligheter

Som sykepleier ved SiV har du mange muligheter til å bygge og utvikle din kompetanse innen ulike fagområder. 

Alle nyutdannede sykepleiere som ansettes i fast eller midlertidig stilling i SiV i minimum 50% stilling i 6 måneder eller mer skal delta i et eget kompetanseprogram. Hensikten er å bidra til at sykepleiere får raskere mestring og trygghet i rollen, økt kvalitet på tjenestene og redusere turnover.  

Kompetanseprogrammet går over et år med fastlagte fagdager. Programmet fokuserer på etiske dilemmaer, dokumentasjon, informasjonssikkerhet og aktuelle faglige temaer.

Flere av fagdagene er lagt til Klinisk simuleringssenter der det trenes på praktiske ferdigheter og prosedyrer. Det legges opp til en utveksling av kompetanse på tvers av fagfeltene. ​

I tillegg til kompetanseprogrammet følger sykepleierne den vanlige opplæringen og fagutviklingsprogrammet i egen seksjon. ​

Sykehuset i Vestfold rekrutterer sykepleiere til utdanningsstillinger innen ulike master-/videreutdanninger.

Ledige stillinger

Sykehuset har et traineeprogram der nyutdannede sykepleiere er tilknyttet ulike seksjoner innen kirurgi, medisin og psykiatri i løpet av en 2 års periode.

Mål for programmet er at sykepleiere:

  • Får en generalistkompetanse som ivaretar stadig økende kompleksitet i pasientbehandling
  • Blir trygg og mestrer oppgaver knyttet til sykepleierrollen
  • Oppnår organisatorisk og klinisk kompetanse

Sykepleiere rekrutteres til programmet i 100% faste stillinger.

Bli bedre kjent med oss

Sjekk ut sykehusets Instagramkonto @sykehusetivestfold for et innblikk i arbeidshverdagen på sykehuset.

 

Nye bygg

I 2021 åpnet Sykehuset i Vestfold nytt somatikkbygg. I 2019 stod nytt psykiatribygg i Tønsberg klart. Her kan du se bilder av de nye byggene!

Nye bygg
Et bad med en seng og en dusjenhet

Klinisk simuleringssenter

SiV har et eget kompetansesenter for trening i akutte kliniske tilstander hos barn og voksne. Simuleringssenter tilbyr individuelt tilrettelagt kursvirksomhet i realistiske omgivelser. Formålet er å øke kvaliteten og sikkerheten i pasientbehandlingen.

Klinisk simuleringssenter
To ansatte som behandler simuleringsdukke i simuleringssenteret

Fagbibliotek for ansatte

Biblioteket ønsker å gjøre kunnskap og informasjon tilgjengelig, samt å fremme metoder for systematisk innhenting og bruk av kunnskap. De kan blant annet hjelpe deg med det meste når det gjelder å finne faglitteratur.

Fagbibliotek
Et rom med bord og stoler

Ansattgoder

Sykehuset har hytter på fjellet og leilighet i Sverige som ansatte kan leie. Bedriftsidrettslaget gir deg mulighet til å delta i mange ulike aktiviteter.

Ansattgoder
En gruppe ansatte i hvitt arbeidsantrekk står sammen og smiler

Vil du vite mer om Sykehuset i Vestfold?

Sykehuset i Vestfold (SiV) har ansvar for å gi spesialisthelsetjenester til befolkningen i Vestfold. 

Om Sykehuset i Vestfold
En blid, mannlig sykepleier i hvitt arbeidsantrekk står foran et kontorlandskap

Vil du vite mer om Tønsberg?

I Tønsberg er det kort vei fra urbant byliv til idyllisk skjærgård.

Lurer du på hvordan det er å bo og jobbe i Tønsberg? Sjekk ut nettsiden til Tønsberglivet.

Tønsberglivet
En by på en høyde

Vil du vite mer om Vestfold?

Sjekk ut nettsidene til Vestfold fylkeskommune for mer informasjon om Vestfold.

Vestfold fylkeskommune
Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon, nettsted

Grønt sykehus

Sykehuset i Vestfold skal være ledende i arbeidet med miljø og bærekraft, og fremme god helse gjennom miljøvennlig drift.

Klima og miljø - grønt sykehus
Et gressområde med trær i
Sist oppdatert 19.03.2024