Klippet snoren for legebilen

Fredag ble snoren klippet for anestesibemannet legebil-tjenesten som SiV har etablert. – Vi må takke alle som har hjulpet oss, sa prosjektleder Kjetil Ringdal for legebilprosjektet under åpningen.

Publisert 21.04.2023
En gruppe mennesker som står i en garasje
(F.v.) Erik Nordberg, Kjetil Ringdal og Siri Vedeld Hammer.
– Per 20. april har legebilen hatt 314 oppdrag siden oppstarten i slutten av januar, Noen dager har bilen hatt 9-10 oppdrag, andre dager ingen, fortalte Ringdal.

– På de rolige vaktene er vi en del av beredskapen. Ved å etablere legebilen har vi flyttet sykehusbehandling ut fra sykehuset, og kan starte avansert behandling tidligere, fortsatte prosjektlederen.

En anestesibemannet legebil gir kort responstid over det meste av Vestfold, og vil ofte være raskere eller like raskt på skadested som en luftambulanse. Den er fullt utstyrt for de aller fleste hendelser, skadetyper og tilstander, og er bemannet med spesialutdannet ambulansearbeider og anestesilege.

– I tillegg til tidligere avansert behandling, avlaster legebilen ambulansetjenesten og kan hindre unødig bruk av luftambulanse, sa Ringdal.

Tidligere sendte AMK ut to ambulanser til hendelsessted i kritiske situasjoner, mens en tredje ambulanse, hvis ledig, hentet anestesilege fra sykehuset. Dette ga økt ressursbruk og lenger responstid for anestesilegen.

Tar med seg kompetansen tilbake til ambulansesta​​sjonene

Under åpningen var anestesilege Christoffer Strandly og ambulansearbeider Morten Semb på vakt.

– Dette er veldig spennende og en ny utfordring. Det er mye kunnskap som skal læres og en litt annen måte å jobbe på, blant annet med mye nytt utstyr, sa Semb.

Ambulansearbeideren skryter av opplæringen han har fått, samt muligheten til å øve når de ikke er på oppdrag.

– Det er varierte dager. En vakt jeg var på ga oss ni oppdrag, det har også hendt at vi har hatt få. Da er vi flinke til å øve, smilte ambulansearbeideren.

Kunnskapen tar han med seg tilbake til ambulansestasjonen og kollegene i Horten.

– Vi jobber 50 prosent her og 50 prosent i ambulansetjenesten. Kunnskapen vi lærer tar vi med oss tilbake, det gagner alle at kompetansen spres ut over Vestfold, sa Semb.

Mange å ta​​kke

– Legebilen styrker det prehospitale og akutte tjenestetilbudet sykehuset gir, og er et fremtidsrettet tilbud, fortalte klinikksjef prehospital klinikk og samhandlingssjef Erik Nordberg.

Klinikksjef Siri Vedeld Hammer ville berømme alle de som har jobbet frem tilbudet.

– Det har vært krevende å få til, men gjennom godt samarbeid har kirurgisk og prehospital klinikk klart det. Dette er en beredskap vi har savnet, og jeg må gi kred til alle de som har jobbet med dette, sa Vedeld Hammer.

Fa​kta:

  • ​Anestesibemannet legebil ved SiV startet opp 23. januar 2023
  • Per 20. april hadde de hatt 314 oppdrag, hvorav 277 var røde (akutte) oppdrag
  • 178 av de 314 oppdragene er klassifisert som hendelsestype sykdom
  • 180 av de 314 oppdragene var ved privat adresse
  • Av de 314 oppdragene var 102 i Tønsberg, 63 i Sandefjord, 37 i Horten, 37 i Larvik, 32 i Holmestrand og 30 i Færder
Christoffer Strandly.jpg

Overlege Christoffer Strandly ved anestesiseksjonen lot seg intervjue av NRK Vestfold og Telemark.​

Legebil2.jpg

Administrerende direktør Stein Kinserdal klippet snoren som anestesilege Christoffer Strandly og ambulansearbeider Morten Semb holdt.