Raskere tilbake til normalen med tidlig rehabilitering

Da Sykehuset i Vestfold skulle forbedre rehabiliteringen for pasienter med covid-19, viste forskningen at vi burde starte allerede når pasientene ble lagt inn. – Vi så hvor viktig det er å starte rehabiliteringen tidlig. Nå ønsker vi å videreføre denne lærdommen til andre fagområder, forteller fagdirektør Jon Anders Takvam ved SiV.

Publisert 30.06.2020
Sist oppdatert 31.05.2022
En mann og kvinne som smiler
Fagdirektør Jon Anders Takvam og klinikksjef Gro Aasland.

Helse Sør-Øst ønsket tidligere i år en inngående rapport om hvordan pasienter med covid-19 kunne rehabiliteres best mulig. Klinikksjef Gro Aasland ved Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering (KFMR) ved SiV fikk oppdraget å lede arbeidet.

– De vanlige forløpsveiene som benyttes innen spesialisert rehabilitering gjelder også for denne pasientgruppen, påpeker Aasland.

Dermed er overføringsverdien til andre fagområder stor. Rehabiliteringsforløpet for covid-19 ga SiV en mulighet og inspirasjon til å gjøre rehabilitering en naturlig del av forløp, også i en akuttfase. SiV planlegger et forskningsprosjekt knyttet til Covid-19 der det skal registreres rehabiliteringkartlegging og tiltak helt fra akuttfasen. 

– Det er mange områder dette er aktuelt for. Pasienter som får slag, blodforgiftning eller traumer for eksempel. De fleste pasienter som får intensivbehandling vil ha behov for tidlig rehabilitering, forteller fagdirektør Takvam.

Raskere tilbake til normalen

Bedre rehabilitering fører til at pasienter kommer raskere tilbake til en normal hverdag.

– Det gir bedre prognoser for et normalt liv. Hvis vi klarer å justere metodene vi bruker innen rehabilitering slik at det kommer pasientene til gode, vil denne spesifikke satsningen innen ett forløp føre til en bedring av kvalitet på flere områder og fag, sier Takvam.

På denne måten kan nyere forskning og nytenkningen innen KFMR føre til positive endringer.

– Tidligere har vi i stor grad tenkt rehabilitering mot slutten av et forløp. Det å starte opp med tidligere rehabilitering gir bedre resultater, påpeker fagdirektøren.

Les også Bedre rehabiliteringstilbud til covid-19-pasienter

Fakta:

  • Et forløp beskriver de behandlinger og fagområder en pasient med en spesifikk sykdom møter på et sykehus
  • Covid-19 kan gi lungekomplikasjoner, kognitive utfordringer, redusert fysisk yteevne, nevrologiske symptomer og psykiske plager som angst og depresjon
  • Rapporten som ble laget på oppdrag fra Helse Sør-Øst – og som KFMR ledet arbeidet med , inneholder en sjekkliste og funksjonsmål for alle faser av sykdomsforløpet for pasienter som har vært innlagt på sykehus med covid-19. I tillegg er erfaringer og tilgjengelig forskning fra inn- og utland lagt til grunn. Rapporten beskriver alle faser fra intensivopphold til senfase.