SiV øker beredskapen til gult nivå

30. desember: Det er svært stor pågang av pasienter til Sykehuset i Vestfold. Både medisinske og kirurgiske sengeposter har overbelegg og mange pasienter venter på operasjon. Beredskapsledelsen bestemte i møte fredag 30.12. å øke beredskapen til gult nivå.

Publisert 30.12.2022
Sist oppdatert 12.01.2023
Ambulanse foran akuttsenteret
Illustrasjonsfoto

Gul beredskap brukes blant annet når økt tilstrømning av pasienter til sykehuset gir behov for ekstraordinære tiltak.

– Det er stort sykefravær blant de ansatte. Vi er nå i en situasjon hvor vi må mobilisere personalet i enda større grad på tvers for å sikre forsvarlig bemanning, sier administrerende direktør Stein Kinserdal.

Sykehuset utsetter noen planlagte poliklinikktimer og operasjoner for å håndtere den store pågangen av pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp. En del pasienter med bruddskader venter nå hjemme på å få operasjon.

– Vi gjør vårt ytterste for å hjelpe alle som trenger det. Vi ber befolkningen i Vestfold hjelpe oss ved å være ekstra forsiktig på det glatte føret, sier Stein Kinserdal.

Mange pasienter med smitte

Samtidig er det fortsatt stor pågang av pasienter med luftveisinfeksjoner, som influensa, og alle de medisinske sengepostene har overbelegg. Akuttsenteret opplever stort trykk og kan ha opptil 170 pasienter til vurdering hver dag, og ventetiden kan bli lang for de med lavest prioritet. Mange av pasientene har behov for isolasjon, noe som fører til at ansatte bruker mer tid per pasient.

– Høyt sykefravær blant ansatte bidrar til å utfordre driftssituasjonen, forteller Stein Kinserdal.

Høyt press også i de kommunale tjenestene gjør det vanskeligere å frigjøre senger.

– Vi er i dialog med kommunene, både om pasienter som legges inn på sykehuset og hvilke pasienter det er viktigst å skrive ut for å frigjøre kapasitet, sier Erik Nordberg. Han er samhandlingssjef og klinikksjef for de prehospitale tjenestene ved SiV. Dette omfatter AMK-sentralen og ambulansetjeneste, som også opplever et høyt aktivitetsnivå.

–​ Vi har økt kapasiteten i både AMK-sentralen, ambulansetjenesten og pasienttransportene for å møte situasjonen. Men nå må vi tidvis også prioritere oppdragene i enda større grad basert på alvorlighet og hastegrad. Det innebærer dessverre at noen må vente lenger på ambulansen og at noen pasienter kjøres ut senere fra sykehuset enn ønskelig, sier Nordberg. ​

Smittevern​rå​​d ​

– Beskytt deg selv og andre mot smitte, oppfordrer smittevernoverlege Maria Vandbakk-Rüther. 

Ved nyoppståtte luftveissymptomer bør man unngå kontakt med personer som har økt risiko for å bli alvorlig syke. Vi ber deg derfor holde deg hjemme om mulig hvis du har forkjølelse eller andre symptomer på luftveisinfeksjon. Dersom du MÅ oppsøke sykehuset ber vi om at du bruker munnbind, praktiserer god hoste-, nyse- og håndhygiene, og holder avstand til andre når det er mulig.  

Hvis du har time på sykehuset og har nyoppståtte luftveissymptomer ber vi deg kontakte avdelingen​ du skal til for å avtale hvordan du skal forholde deg. 

Typiske symptomer på luftveisinfeksjoner er sår hals, tett eller rennende nese, nysing, feber, hoste, hodepine, muskelsmerter og nedsatt allmenntilstand. ​