Avdelinger

Enheter og besøksadresser

Finn avdeling

Administrasjonhttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjonAdministrasjonAAdministrasjonAdministrasjonAdministrasjonAdministrasjon
Akutt allmennpsykiatri - mottak, døgnenhethttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/psykiatrisk-fylkesavdeling/akutt-allmennpsykiatri-mottak-dognenhetAkutt allmennpsykiatri - mottak, døgnenhetAAkutt allmennpsykiatri - mottak, døgnenhetAkutt allmennpsykiatri - mottak, døgnenhetAkutt allmennpsykiatri - mottak, døgnenhetAkutt allmennpsykiatri - mottak, døgnenhet
Akuttmottakhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/akuttsenter/akuttmottaketAkuttmottakAAkuttmottakAkuttmottakAkuttmottakAkuttmottak
Akuttsenterhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/akuttsenterAkuttsenterAAkuttsenterAkuttsenterAkuttsenterAkuttsenter
Alkohol- og medikamentavhengighet seksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/avdeling-for-rusbehandling/alkohol-og-medikamentavhengighet-seksjonAlkohol- og medikamentavhengighet seksjonAAlkohol- og medikamentavhengighet seksjonAlkohol- og medikamentavhengighet seksjonAlkohol- og medikamentavhengighet seksjonAlkohol- og medikamentavhengighet seksjon
Allmennpsykiatrisk døgnpost (DPS)https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/dps-vestfold/allmennpsykiatrisk-dognpost-dpsAllmennpsykiatrisk døgnpost (DPS)AAllmennpsykiatrisk døgnpost (DPS)Allmennpsykiatrisk døgnpost (DPS)Allmennpsykiatrisk døgnpost (DPS)Allmennpsykiatrisk døgnpost (DPS)
Allmennpsykiatrisk poliklinikk (DPS)https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/dps-vestfold/allmennpsykiatrisk-poliklinikk-dpsAllmennpsykiatrisk poliklinikk (DPS)AAllmennpsykiatrisk poliklinikk (DPS)Allmennpsykiatrisk poliklinikk (DPS)Allmennpsykiatrisk poliklinikk (DPS)Allmennpsykiatrisk poliklinikk (DPS)
Ambulansetjenestehttps://www.siv.no/avdelinger/prehospital-klinikk/ambulansetjenesteAmbulansetjenesteAAmbulansetjenesteAmbulansetjenesteAmbulansetjenesteAmbulansetjeneste
Ambulant akutteamhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/dps-vestfold/ambulant-akutteamAmbulant akutteamAAmbulant akutteamAmbulant akutteamAmbulant akutteamAmbulant akutteam
AMK nødmeldetjenestehttps://www.siv.no/avdelinger/prehospital-klinikk/amk-nodmeldetjenesteAMK nødmeldetjenesteAAMK nødmeldetjenesteAMK nødmeldetjenesteAMK nødmeldetjenesteAMK nødmeldetjeneste
Anestesiologisk seksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/anestesiologisk-seksjonAnestesiologisk seksjonAAnestesiologisk seksjonAnestesiologisk seksjonAnestesiologisk seksjonAnestesiologisk seksjon
Anestesiseksjon 4Hhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/anestesiseksjon-4hAnestesiseksjon 4HAAnestesiseksjon 4HAnestesiseksjon 4HAnestesiseksjon 4HAnestesiseksjon 4H
Avdeling for rusbehandlinghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/avdeling-for-rusbehandlingAvdeling for rusbehandlingAAvdeling for rusbehandlingAvdeling for rusbehandlingAvdeling for rusbehandlingAvdeling for rusbehandling
Barn og ungdom 1ABhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/barn-og-ungdom-1-abBarn og ungdom 1ABBBarn og ungdom 1ABBarn og ungdom 1ABBarn og ungdom 1ABBarn og ungdom 1AB
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdelingBarne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)BBarne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)
Behandlingshjelpemidlerhttps://www.siv.no/avdelinger/servicedivisjon/medisinsk-teknologisk-avdeling/behandlingshjelpemidlerBehandlingshjelpemidlerBBehandlingshjelpemidlerBehandlingshjelpemidlerBehandlingshjelpemidlerBehandlingshjelpemidler
Bemanninghttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjon/hr-avdeling/bemanningsenhetBemanningBBemanningBemanningBemanningBemanning
Blodbankhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-medisinsk-diagnostikk/sentrallaboratoriet/blodbankBlodbankBBlodbankBlodbankBlodbankBlodbank
Blodbank Larvikhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-medisinsk-diagnostikk/sentrallaboratoriet/blodbank/blodbank-larvikBlodbank LarvikBBlodbank LarvikBlodbank LarvikBlodbank LarvikBlodbank Larvik
Blodbank Sandefjordhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-medisinsk-diagnostikk/sentrallaboratoriet/blodbank/blodbank-sandefjordBlodbank SandefjordBBlodbank SandefjordBlodbank SandefjordBlodbank SandefjordBlodbank Sandefjord
Blodbank Tønsberghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-medisinsk-diagnostikk/sentrallaboratoriet/blodbank/blodbank-tonsbergBlodbank TønsbergBBlodbank TønsbergBlodbank TønsbergBlodbank TønsbergBlodbank Tønsberg
Brystsenter https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-medisinsk-diagnostikk/radiologisk-avdeling/brystsenterBrystsenter BBrystsenter Brystsenter Brystsenter Brystsenter
BUPA døgn ungdomhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bupa-dogn-ungdomBUPA døgn ungdomBBUPA døgn ungdomBUPA døgn ungdomBUPA døgn ungdomBUPA døgn ungdom
BUPA poliklinikk intensivhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bupa-poliklinikk-intensivBUPA poliklinikk intensivBBUPA poliklinikk intensivBUPA poliklinikk intensivBUPA poliklinikk intensivBUPA poliklinikk intensiv
BUPA poliklinikk Nordre Vestfoldhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bupa-poliklinikk-nordre-vestfoldBUPA poliklinikk Nordre VestfoldBBUPA poliklinikk Nordre VestfoldBUPA poliklinikk Nordre VestfoldBUPA poliklinikk Nordre VestfoldBUPA poliklinikk Nordre Vestfold
BUPA poliklinikk spesialhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bupa-poliklinikk-spesialBUPA poliklinikk spesialBBUPA poliklinikk spesialBUPA poliklinikk spesialBUPA poliklinikk spesialBUPA poliklinikk spesial
BUPA poliklinikk Søndre Vestfoldhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bupa-poliklinikk-sondre-vestfoldBUPA poliklinikk Søndre VestfoldBBUPA poliklinikk Søndre VestfoldBUPA poliklinikk Søndre VestfoldBUPA poliklinikk Søndre VestfoldBUPA poliklinikk Søndre Vestfold
Bygg og eiendomsavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/servicedivisjon/bygg-og-eiendomsavdelingBygg og eiendomsavdelingBBygg og eiendomsavdelingBygg og eiendomsavdelingBygg og eiendomsavdelingBygg og eiendomsavdeling
CP-registerhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/habiliterings-og-rehabiliteringsavdeling/cp-registerCP-registerCCP-registerCP-registerCP-registerCP-register
Dagkirurgisk post 4bhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/dagkirurgisk-post-4bDagkirurgisk post 4bDDagkirurgisk post 4bDagkirurgisk post 4bDagkirurgisk post 4bDagkirurgisk post 4b
Dagkirurgisk post 4Hhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/dagkirurgisk-post-4hDagkirurgisk post 4HDDagkirurgisk post 4HDagkirurgisk post 4HDagkirurgisk post 4HDagkirurgisk post 4H
Dagpost kirurgisk klinikk - Larvikhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/dagpost-kirurgisk-klinikk-larvikDagpost kirurgisk klinikk - LarvikDDagpost kirurgisk klinikk - LarvikDagpost kirurgisk klinikk - LarvikDagpost kirurgisk klinikk - LarvikDagpost kirurgisk klinikk - Larvik
DPS Vestfoldhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/dps-vestfoldDPS VestfoldDDPS VestfoldDPS VestfoldDPS VestfoldDPS Vestfold
Døgn akutt psykosehttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/psykiatrisk-fylkesavdeling/dogn-akutt-psykoseDøgn akutt psykoseDDøgn akutt psykoseDøgn akutt psykoseDøgn akutt psykoseDøgn akutt psykose
Døgn alderspsykiatri - hukommelsessvikt - utredninghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/psykiatrisk-fylkesavdeling/dogn-alderspsykiatri-hukommelsessvikt-utredningDøgn alderspsykiatri - hukommelsessvikt - utredningDDøgn alderspsykiatri - hukommelsessvikt - utredningDøgn alderspsykiatri - hukommelsessvikt - utredningDøgn alderspsykiatri - hukommelsessvikt - utredningDøgn alderspsykiatri - hukommelsessvikt - utredning
Døgn forsterket psykose - post 14https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/psykiatrisk-fylkesavdeling/dogn-forsterket-psykose-post-14Døgn forsterket psykose - post 14DDøgn forsterket psykose - post 14Døgn forsterket psykose - post 14Døgn forsterket psykose - post 14Døgn forsterket psykose - post 14
Døgn sikkerhet - post 13https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/psykiatrisk-fylkesavdeling/dogn-sikkerhet-post-13Døgn sikkerhet - post 13DDøgn sikkerhet - post 13Døgn sikkerhet - post 13Døgn sikkerhet - post 13Døgn sikkerhet - post 13
Elektroteknisk avdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/servicedivisjon/elektroteknisk-avdelingElektroteknisk avdelingEElektroteknisk avdelingElektroteknisk avdelingElektroteknisk avdelingElektroteknisk avdeling
Fag- og samhandlingsavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjon/fagavdelingFag- og samhandlingsavdelingFFag- og samhandlingsavdelingFag- og samhandlingsavdelingFag- og samhandlingsavdelingFag- og samhandlingsavdeling
Fagbibliotekhttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjon/forskning-og-innovasjonsavdeling/fagbibliotekFagbibliotekFFagbibliotekFagbibliotekFagbibliotekFagbibliotek
Forskning- og innovasjonsavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjon/forskning-og-innovasjonsavdelingForskning- og innovasjonsavdelingFForskning- og innovasjonsavdelingForskning- og innovasjonsavdelingForskning- og innovasjonsavdelingForskning- og innovasjonsavdeling
Forskning og utvikling - Kysthospitalethttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/forskning-og-utvikling-kysthospitaletForskning og utvikling - KysthospitaletFForskning og utvikling - KysthospitaletForskning og utvikling - KysthospitaletForskning og utvikling - KysthospitaletForskning og utvikling - Kysthospitalet
Forsyningsavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/servicedivisjon/forsyningsavdelingForsyningsavdelingFForsyningsavdelingForsyningsavdelingForsyningsavdelingForsyningsavdeling
Fysio- og ergoterapi - Larvikhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-medisinsk-diagnostikk/fysio-ergoterapiavdeling/fysio-og-ergoterapi-larvikFysio- og ergoterapi - LarvikFFysio- og ergoterapi - LarvikFysio- og ergoterapi - LarvikFysio- og ergoterapi - LarvikFysio- og ergoterapi - Larvik
Fysio-ergoterapiavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-medisinsk-diagnostikk/fysio-ergoterapiavdelingFysio-ergoterapiavdelingFFysio-ergoterapiavdelingFysio-ergoterapiavdelingFysio-ergoterapiavdelingFysio-ergoterapiavdeling
Føde-barsel 4Chttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/fode-barsel-4cFøde-barsel 4CFFøde-barsel 4CFøde-barsel 4CFøde-barsel 4CFøde-barsel 4C
Gastroseksjon kirurgihttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/gastroseksjon-kirurgiGastroseksjon kirurgiGGastroseksjon kirurgiGastroseksjon kirurgiGastroseksjon kirurgiGastroseksjon kirurgi
Gastroseksjon medisinhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinskfaglig-avdeling/gastroseksjon-medisinGastroseksjon medisinGGastroseksjon medisinGastroseksjon medisinGastroseksjon medisinGastroseksjon medisin
Glenne regionalt senter for autismehttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/glenne-regionalt-senter-for-autismeGlenne regionalt senter for autismeGGlenne regionalt senter for autismeGlenne regionalt senter for autismeGlenne regionalt senter for autismeGlenne regionalt senter for autisme
Gynekologiseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/gynekologiseksjonGynekologiseksjonGGynekologiseksjonGynekologiseksjonGynekologiseksjonGynekologiseksjon
Habiliterings- og rehabiliteringsavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/habiliterings-og-rehabiliteringsavdelingHabiliterings- og rehabiliteringsavdelingHHabiliterings- og rehabiliteringsavdelingHabiliterings- og rehabiliteringsavdelingHabiliterings- og rehabiliteringsavdelingHabiliterings- og rehabiliteringsavdeling
Habiliteringsseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/habiliterings-og-rehabiliteringsavdeling/habiliteringsseksjonHabiliteringsseksjonHHabiliteringsseksjonHabiliteringsseksjonHabiliteringsseksjonHabiliteringsseksjon
Hematologiseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinskfaglig-avdeling/hematologiseksjonHematologiseksjonHHematologiseksjonHematologiseksjonHematologiseksjonHematologiseksjon
Hjertemedisinsk seksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinskfaglig-avdeling/hjertemedisinsk-seksjonHjertemedisinsk seksjonHHjertemedisinsk seksjonHjertemedisinsk seksjonHjertemedisinsk seksjonHjertemedisinsk seksjon
HR-avdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjon/hr-avdelingHR-avdelingHHR-avdelingHR-avdelingHR-avdelingHR-avdeling
IKT- og e-helseavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/servicedivisjon/ikt-og-e-helseavdelingIKT- og e-helseavdelingIIKT- og e-helseavdelingIKT- og e-helseavdelingIKT- og e-helseavdelingIKT- og e-helseavdeling
Infeksjonseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinskfaglig-avdeling/infeksjonseksjonInfeksjonseksjonIInfeksjonseksjonInfeksjonseksjonInfeksjonseksjonInfeksjonseksjon
Innkjøp og kontrakthttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjon/okonomiavdeling/innkjop-og-kontraktInnkjøp og kontraktIInnkjøp og kontraktInnkjøp og kontraktInnkjøp og kontraktInnkjøp og kontrakt
Intensivmedisinsk seksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/intensivmedisinsk-seksjonIntensivmedisinsk seksjonIIntensivmedisinsk seksjonIntensivmedisinsk seksjonIntensivmedisinsk seksjonIntensivmedisinsk seksjon
Kantine - Den blå resepthttps://www.siv.no/avdelinger/servicedivisjon/forsyningsavdeling/kantine-den-bla-reseptKantine - Den blå reseptKKantine - Den blå reseptKantine - Den blå reseptKantine - Den blå reseptKantine - Den blå resept
Karseksjon kirurgihttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/karseksjon-kirurgiKarseksjon kirurgiKKarseksjon kirurgiKarseksjon kirurgiKarseksjon kirurgiKarseksjon kirurgi
Kirurgi 4B-4H mottak-dagposthttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirurgi-4b-4h-mottak-dagpostKirurgi 4B-4H mottak-dagpostKKirurgi 4B-4H mottak-dagpostKirurgi 4B-4H mottak-dagpostKirurgi 4B-4H mottak-dagpostKirurgi 4B-4H mottak-dagpost
Kirurgisk klinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikkKirurgisk klinikkKKirurgisk klinikkKirurgisk klinikkKirurgisk klinikkKirurgisk klinikk
Kirurgisk kontoravdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-kontoravdelingKirurgisk kontoravdelingKKirurgisk kontoravdelingKirurgisk kontoravdelingKirurgisk kontoravdelingKirurgisk kontoravdeling
Kirurgisk post 2A gastro-bryst https://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirurgisk-post-2a-gastro-brystKirurgisk post 2A gastro-bryst KKirurgisk post 2A gastro-bryst Kirurgisk post 2A gastro-bryst Kirurgisk post 2A gastro-bryst Kirurgisk post 2A gastro-bryst
Kirurgisk post 2B krefthttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirurgisk-post-2b-kreftKirurgisk post 2B kreftKKirurgisk post 2B kreftKirurgisk post 2B kreftKirurgisk post 2B kreftKirurgisk post 2B kreft
Kirurgisk post 3AB urologi-gynekologi-karhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirurgisk-post-3ab-urologi-gynekologi-karKirurgisk post 3AB urologi-gynekologi-karKKirurgisk post 3AB urologi-gynekologi-karKirurgisk post 3AB urologi-gynekologi-karKirurgisk post 3AB urologi-gynekologi-karKirurgisk post 3AB urologi-gynekologi-kar
Kirurgisk post 6C ortopedi, øre-nese-hals, øyehttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirurgisk-post-6c-ortopedi-ore-nese-hals-oyeKirurgisk post 6C ortopedi, øre-nese-hals, øyeKKirurgisk post 6C ortopedi, øre-nese-hals, øyeKirurgisk post 6C ortopedi, øre-nese-hals, øyeKirurgisk post 6C ortopedi, øre-nese-hals, øyeKirurgisk post 6C ortopedi, øre-nese-hals, øye
Kirurgisk post ortopedi - Larvikhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirurgisk-post-ortopedi-larvikKirurgisk post ortopedi - LarvikKKirurgisk post ortopedi - LarvikKirurgisk post ortopedi - LarvikKirurgisk post ortopedi - LarvikKirurgisk post ortopedi - Larvik
Kirurgisk sykepleieavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdelingKirurgisk sykepleieavdelingKKirurgisk sykepleieavdelingKirurgisk sykepleieavdelingKirurgisk sykepleieavdelingKirurgisk sykepleieavdeling
Klinikk fysikalsk medisin og rehabiliteringhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-fysikalsk-medisin-og-rehabiliteringKlinikk fysikalsk medisin og rehabiliteringKKlinikk fysikalsk medisin og rehabiliteringKlinikk fysikalsk medisin og rehabiliteringKlinikk fysikalsk medisin og rehabiliteringKlinikk fysikalsk medisin og rehabilitering
Klinikk medisinsk diagnostikkhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-medisinsk-diagnostikkKlinikk medisinsk diagnostikkKKlinikk medisinsk diagnostikkKlinikk medisinsk diagnostikkKlinikk medisinsk diagnostikkKlinikk medisinsk diagnostikk
Klinikk psykisk helse og rusbehandlinghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandlingKlinikk psykisk helse og rusbehandlingKKlinikk psykisk helse og rusbehandlingKlinikk psykisk helse og rusbehandlingKlinikk psykisk helse og rusbehandlingKlinikk psykisk helse og rusbehandling
Klinisk simuleringssenterhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/klinisk-simuleringssenterKlinisk simuleringssenterKKlinisk simuleringssenterKlinisk simuleringssenterKlinisk simuleringssenterKlinisk simuleringssenter
Kommunikasjonsavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjon/kommunikasjonsavdelingKommunikasjonsavdelingKKommunikasjonsavdelingKommunikasjonsavdelingKommunikasjonsavdelingKommunikasjonsavdeling
Koordinerende enhet for habilitering og rehabiliteringhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/service-og-kontoravdeling-kysthospitalet/koordinerende-enhet-for-rehabiliteringKoordinerende enhet for habilitering og rehabiliteringKKoordinerende enhet for habilitering og rehabiliteringKoordinerende enhet for habilitering og rehabiliteringKoordinerende enhet for habilitering og rehabiliteringKoordinerende enhet for habilitering og rehabilitering
Kvalitethttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjon/kvalitet-og-hmsKvalitetKKvalitetKvalitetKvalitetKvalitet
Lungeseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinskfaglig-avdeling/lungeseksjonLungeseksjonLLungeseksjonLungeseksjonLungeseksjonLungeseksjon
Lærings- og mestringssenterhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/habiliterings-og-rehabiliteringsavdeling/lerings-og-mestringssenterLærings- og mestringssenterLLærings- og mestringssenterLærings- og mestringssenterLærings- og mestringssenterLærings- og mestringssenter
Mammakirurgisk seksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/mammakirurgisk-seksjonMammakirurgisk seksjonMMammakirurgisk seksjonMammakirurgisk seksjonMammakirurgisk seksjonMammakirurgisk seksjon
Medisin 2C gastro-nyrehttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/medisin-2c-gastro-nyreMedisin 2C gastro-nyreMMedisin 2C gastro-nyreMedisin 2C gastro-nyreMedisin 2C gastro-nyreMedisin 2C gastro-nyre
Medisin 3C nevrologi-geriatrihttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/medisin-3c-nevrologi-geriatriMedisin 3C nevrologi-geriatriMMedisin 3C nevrologi-geriatriMedisin 3C nevrologi-geriatriMedisin 3C nevrologi-geriatriMedisin 3C nevrologi-geriatri
Medisin 5A lungehttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/medisin-5a-lungeMedisin 5A lungeMMedisin 5A lungeMedisin 5A lungeMedisin 5A lungeMedisin 5A lunge
Medisin 5BC hjertehttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/medisin-5bc-hjerteMedisin 5BC hjerteMMedisin 5BC hjerteMedisin 5BC hjerteMedisin 5BC hjerteMedisin 5BC hjerte
Medisin 5C overvåkinghttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/medisin-5c-overvakingMedisin 5C overvåkingMMedisin 5C overvåkingMedisin 5C overvåkingMedisin 5C overvåkingMedisin 5C overvåking
Medisin 7A fellesposthttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/medisin-7a-fellespostMedisin 7A fellespostMMedisin 7A fellespostMedisin 7A fellespostMedisin 7A fellespostMedisin 7A fellespost
Medisin 7C infeksjon-hematologihttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/medisin-7c-infeksjon-hematologiMedisin 7C infeksjon-hematologiMMedisin 7C infeksjon-hematologiMedisin 7C infeksjon-hematologiMedisin 7C infeksjon-hematologiMedisin 7C infeksjon-hematologi
Medisinsk klinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikkMedisinsk klinikkMMedisinsk klinikkMedisinsk klinikkMedisinsk klinikkMedisinsk klinikk
Medisinsk kontoravdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-kontoravdelingMedisinsk kontoravdelingMMedisinsk kontoravdelingMedisinsk kontoravdelingMedisinsk kontoravdelingMedisinsk kontoravdeling
Medisinsk sykepleieavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdelingMedisinsk sykepleieavdelingMMedisinsk sykepleieavdelingMedisinsk sykepleieavdelingMedisinsk sykepleieavdelingMedisinsk sykepleieavdeling
Medisinsk teknologisk avdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/servicedivisjon/medisinsk-teknologisk-avdelingMedisinsk teknologisk avdelingMMedisinsk teknologisk avdelingMedisinsk teknologisk avdelingMedisinsk teknologisk avdelingMedisinsk teknologisk avdeling
Medisinskfaglig avdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinskfaglig-avdelingMedisinskfaglig avdelingMMedisinskfaglig avdelingMedisinskfaglig avdelingMedisinskfaglig avdelingMedisinskfaglig avdeling
Mikrobiologisk avdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-medisinsk-diagnostikk/mikrobiolgisk-avdelingMikrobiologisk avdelingMMikrobiologisk avdelingMikrobiologisk avdelingMikrobiologisk avdelingMikrobiologisk avdeling
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helsehttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/nasjonal-kompetansetjeneste-for-aldring-og-helseNasjonal kompetansetjeneste for aldring og helseNNasjonal kompetansetjeneste for aldring og helseNasjonal kompetansetjeneste for aldring og helseNasjonal kompetansetjeneste for aldring og helseNasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Nevroseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinskfaglig-avdeling/nevroseksjonNevroseksjonNNevroseksjonNevroseksjonNevroseksjonNevroseksjon
Nukleærmedisinsk seksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-medisinsk-diagnostikk/radiologisk-avdeling/nukleermedisinsk-seksjonNukleærmedisinsk seksjonNNukleærmedisinsk seksjonNukleærmedisinsk seksjonNukleærmedisinsk seksjonNukleærmedisinsk seksjon
Nyfødtintensiv 4Ahttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/nyfodtintensiv-4aNyfødtintensiv 4ANNyfødtintensiv 4ANyfødtintensiv 4ANyfødtintensiv 4ANyfødtintensiv 4A
Nyfødtintensiv seksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinskfaglig-avdeling/nyfodtintensiv-seksjonNyfødtintensiv seksjonNNyfødtintensiv seksjonNyfødtintensiv seksjonNyfødtintensiv seksjonNyfødtintensiv seksjon
Nyreseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinskfaglig-avdeling/nyreseksjonNyreseksjonNNyreseksjonNyreseksjonNyreseksjonNyreseksjon
Observasjonspostenhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/akuttsenter/observasjonspostObservasjonspostenOObservasjonspostenObservasjonspostenObservasjonspostenObservasjonsposten
Onkologiseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/onkologiseksjonOnkologiseksjonOOnkologiseksjonOnkologiseksjonOnkologiseksjonOnkologiseksjon
Ortopediseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/ortopediseksjonOrtopediseksjonOOrtopediseksjonOrtopediseksjonOrtopediseksjonOrtopediseksjon
Patologiavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-medisinsk-diagnostikk/patologiavdelingPatologiavdelingPPatologiavdelingPatologiavdelingPatologiavdelingPatologiavdeling
Pediatriseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinskfaglig-avdeling/pediatriseksjonPediatriseksjonPPediatriseksjonPediatriseksjonPediatriseksjonPediatriseksjon
Poliklinikk ADHD - utredninghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/psykiatrisk-fylkesavdeling/poliklinikk-adhd-utredningPoliklinikk ADHD - utredningPPoliklinikk ADHD - utredningPoliklinikk ADHD - utredningPoliklinikk ADHD - utredningPoliklinikk ADHD - utredning
Poliklinikk alderspsykiatri og hukommelsessvikt - utredninghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/psykiatrisk-fylkesavdeling/poliklinikk-alderspsykiatri-og-hukommelsessvikt-utredningPoliklinikk alderspsykiatri og hukommelsessvikt - utredningPPoliklinikk alderspsykiatri og hukommelsessvikt - utredningPoliklinikk alderspsykiatri og hukommelsessvikt - utredningPoliklinikk alderspsykiatri og hukommelsessvikt - utredningPoliklinikk alderspsykiatri og hukommelsessvikt - utredning
Poliklinikk aldersrelaterte sykdommerhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/poliklinikk-aldersrelaterte-sykdommerPoliklinikk aldersrelaterte sykdommerPPoliklinikk aldersrelaterte sykdommerPoliklinikk aldersrelaterte sykdommerPoliklinikk aldersrelaterte sykdommerPoliklinikk aldersrelaterte sykdommer
Poliklinikk aldersrelaterte sykdommer - Larvikhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/poliklinikk-aldersrelaterte-sykdommer-larvikPoliklinikk aldersrelaterte sykdommer - LarvikPPoliklinikk aldersrelaterte sykdommer - LarvikPoliklinikk aldersrelaterte sykdommer - LarvikPoliklinikk aldersrelaterte sykdommer - LarvikPoliklinikk aldersrelaterte sykdommer - Larvik
Poliklinikk barn og ungdomhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/poliklinikk-barn-og-ungdomPoliklinikk barn og ungdomPPoliklinikk barn og ungdomPoliklinikk barn og ungdomPoliklinikk barn og ungdomPoliklinikk barn og ungdom
Poliklinikk blodsykdommerhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/poliklinikk-blodsykdommerPoliklinikk blodsykdommerPPoliklinikk blodsykdommerPoliklinikk blodsykdommerPoliklinikk blodsykdommerPoliklinikk blodsykdommer
Poliklinikk ECThttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/psykiatrisk-fylkesavdeling/poliklinikk-ectPoliklinikk ECTPPoliklinikk ECTPoliklinikk ECTPoliklinikk ECTPoliklinikk ECT
Poliklinikk fordøyelsessykdommer medisinhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/poliklinikk-fordoyelsessykdommer-medisinPoliklinikk fordøyelsessykdommer medisinPPoliklinikk fordøyelsessykdommer medisinPoliklinikk fordøyelsessykdommer medisinPoliklinikk fordøyelsessykdommer medisinPoliklinikk fordøyelsessykdommer medisin
Poliklinikk føde-barselhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/poliklinikk-fode-barselPoliklinikk føde-barselPPoliklinikk føde-barselPoliklinikk føde-barselPoliklinikk føde-barselPoliklinikk føde-barsel
Poliklinikk gastrokirurgihttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/poliklinikk-gastro-kirurgiPoliklinikk gastrokirurgiPPoliklinikk gastrokirurgiPoliklinikk gastrokirurgiPoliklinikk gastrokirurgiPoliklinikk gastrokirurgi
Poliklinikk gynekologi-obstetrikkhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/poliklinikk-gynekologi-obstetrikkPoliklinikk gynekologi-obstetrikkPPoliklinikk gynekologi-obstetrikkPoliklinikk gynekologi-obstetrikkPoliklinikk gynekologi-obstetrikkPoliklinikk gynekologi-obstetrikk
Poliklinikk hjerterehabiliteringhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/poliklinikk-hjerterehabiliteringPoliklinikk hjerterehabiliteringPPoliklinikk hjerterehabiliteringPoliklinikk hjerterehabiliteringPoliklinikk hjerterehabiliteringPoliklinikk hjerterehabilitering
Poliklinikk hjertesykdommerhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/poliklinikk-hjertesykdommerPoliklinikk hjertesykdommerPPoliklinikk hjertesykdommerPoliklinikk hjertesykdommerPoliklinikk hjertesykdommerPoliklinikk hjertesykdommer
Poliklinikk hørselhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/ore-nese-hals-seksjon/poliklinikk-horselPoliklinikk hørselPPoliklinikk hørselPoliklinikk hørselPoliklinikk hørselPoliklinikk hørsel
Poliklinikk infeksjonssykdommerhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/poliklinikk-infeksjonssykdommerPoliklinikk infeksjonssykdommerPPoliklinikk infeksjonssykdommerPoliklinikk infeksjonssykdommerPoliklinikk infeksjonssykdommerPoliklinikk infeksjonssykdommer
Poliklinikk karhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/poliklinikk-karPoliklinikk karPPoliklinikk karPoliklinikk karPoliklinikk karPoliklinikk kar
Poliklinikk LAR (legemiddelassistert rehabilitering)https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/avdeling-for-rusbehandling/poliklinikk-lar-legemiddelassistert-rehabiliteringPoliklinikk LAR (legemiddelassistert rehabilitering)PPoliklinikk LAR (legemiddelassistert rehabilitering)Poliklinikk LAR (legemiddelassistert rehabilitering)Poliklinikk LAR (legemiddelassistert rehabilitering)Poliklinikk LAR (legemiddelassistert rehabilitering)
Poliklinikk lungesykdommerhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/poliklinikk-lungesykdommerPoliklinikk lungesykdommerPPoliklinikk lungesykdommerPoliklinikk lungesykdommerPoliklinikk lungesykdommerPoliklinikk lungesykdommer
Poliklinikk mammakirurgihttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/poliklinikk-mammakirurgiPoliklinikk mammakirurgiPPoliklinikk mammakirurgiPoliklinikk mammakirurgiPoliklinikk mammakirurgiPoliklinikk mammakirurgi
Poliklinikk nevrologihttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/poliklinikk-nevrologiPoliklinikk nevrologiPPoliklinikk nevrologiPoliklinikk nevrologiPoliklinikk nevrologiPoliklinikk nevrologi
Poliklinikk nyresykdommerhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinskfaglig-avdeling/nyreseksjon/poliklinikk-nyresykdommerPoliklinikk nyresykdommerPPoliklinikk nyresykdommerPoliklinikk nyresykdommerPoliklinikk nyresykdommerPoliklinikk nyresykdommer
Poliklinikk onkologi-palliasjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/poliklinikk-onkologi-palliasjonPoliklinikk onkologi-palliasjonPPoliklinikk onkologi-palliasjonPoliklinikk onkologi-palliasjonPoliklinikk onkologi-palliasjonPoliklinikk onkologi-palliasjon
Poliklinikk ortopedi - Larvikhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/poliklinikk-ortopedi-larvikPoliklinikk ortopedi - LarvikPPoliklinikk ortopedi - LarvikPoliklinikk ortopedi - LarvikPoliklinikk ortopedi - LarvikPoliklinikk ortopedi - Larvik
Poliklinikk ortopedi - Tønsberghttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/poliklinikk-ortopedi-tonsbergPoliklinikk ortopedi - TønsbergPPoliklinikk ortopedi - TønsbergPoliklinikk ortopedi - TønsbergPoliklinikk ortopedi - TønsbergPoliklinikk ortopedi - Tønsberg
Poliklinikk peritonealdialysehttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/poliklinikk-peritonealdialysePoliklinikk peritonealdialysePPoliklinikk peritonealdialysePoliklinikk peritonealdialysePoliklinikk peritonealdialysePoliklinikk peritonealdialyse
Poliklinikk personlighetspsykiatri (DPS)https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/dps-vestfold/poliklinikk-personlighetspsykiatriPoliklinikk personlighetspsykiatri (DPS)PPoliklinikk personlighetspsykiatri (DPS)Poliklinikk personlighetspsykiatri (DPS)Poliklinikk personlighetspsykiatri (DPS)Poliklinikk personlighetspsykiatri (DPS)
Poliklinikk preoperativ, Tønsberghttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirurgisk-poliklinikk/poliklinikk-preoperativ-tonsbergPoliklinikk preoperativ, TønsbergPPoliklinikk preoperativ, TønsbergPoliklinikk preoperativ, TønsbergPoliklinikk preoperativ, TønsbergPoliklinikk preoperativ, Tønsberg
Poliklinikk rus og avhengighetsbehandling - nordhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/avdeling-for-rusbehandling/poliklinikk-rus-og-avhengighetsbehandling-nordPoliklinikk rus og avhengighetsbehandling - nordPPoliklinikk rus og avhengighetsbehandling - nordPoliklinikk rus og avhengighetsbehandling - nordPoliklinikk rus og avhengighetsbehandling - nordPoliklinikk rus og avhengighetsbehandling - nord
Poliklinikk rus og avhengighetsbehandling - sør, Larvikhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/avdeling-for-rusbehandling/poliklinikk-rus-og-avhengighetsbehandling-sor-larvikPoliklinikk rus og avhengighetsbehandling - sør, LarvikPPoliklinikk rus og avhengighetsbehandling - sør, LarvikPoliklinikk rus og avhengighetsbehandling - sør, LarvikPoliklinikk rus og avhengighetsbehandling - sør, LarvikPoliklinikk rus og avhengighetsbehandling - sør, Larvik
Poliklinikk rus og avhengighetsbehandling - sør, Sandefjordhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/avdeling-for-rusbehandling/poliklinikk-rus-og-avhengighetsbehandling-sor-sandefjordPoliklinikk rus og avhengighetsbehandling - sør, SandefjordPPoliklinikk rus og avhengighetsbehandling - sør, SandefjordPoliklinikk rus og avhengighetsbehandling - sør, SandefjordPoliklinikk rus og avhengighetsbehandling - sør, SandefjordPoliklinikk rus og avhengighetsbehandling - sør, Sandefjord
Poliklinikk rus- og psykisk lidelse (ROP)https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/psykiatrisk-fylkesavdeling/poliklinikk-rus-og-psykisk-lidelse-ropPoliklinikk rus- og psykisk lidelse (ROP)PPoliklinikk rus- og psykisk lidelse (ROP)Poliklinikk rus- og psykisk lidelse (ROP)Poliklinikk rus- og psykisk lidelse (ROP)Poliklinikk rus- og psykisk lidelse (ROP)
Poliklinikk smertebehandlinghttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/smertebehandlingsseksjon/poliklinikk-smertebehandlingPoliklinikk smertebehandlingPPoliklinikk smertebehandlingPoliklinikk smertebehandlingPoliklinikk smertebehandlingPoliklinikk smertebehandling
Poliklinikk spiseforstyrrelserhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/psykiatrisk-fylkesavdeling/poliklinikk-spiseforstyrrelserPoliklinikk spiseforstyrrelserPPoliklinikk spiseforstyrrelserPoliklinikk spiseforstyrrelserPoliklinikk spiseforstyrrelserPoliklinikk spiseforstyrrelser
Poliklinikk sykelig overvekthttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/habiliterings-og-rehabiliteringsavdeling/senter-for-sykelig-overvekt/poliklinikk-sykelig-overvektPoliklinikk sykelig overvektPPoliklinikk sykelig overvektPoliklinikk sykelig overvektPoliklinikk sykelig overvektPoliklinikk sykelig overvekt
Poliklinikk sykelig overvekt barn og ungdomhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/habiliterings-og-rehabiliteringsavdeling/senter-for-sykelig-overvekt-barn-ung/poliklinikk-sykelig-overvekt-barn-og-ungdomPoliklinikk sykelig overvekt barn og ungdomPPoliklinikk sykelig overvekt barn og ungdomPoliklinikk sykelig overvekt barn og ungdomPoliklinikk sykelig overvekt barn og ungdomPoliklinikk sykelig overvekt barn og ungdom
Poliklinikk urologihttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/poliklinikk-urologiPoliklinikk urologiPPoliklinikk urologiPoliklinikk urologiPoliklinikk urologiPoliklinikk urologi
Poliklinikk øre-nese-halshttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/ore-nese-hals-seksjon/poliklinikk-ore-nese-halsPoliklinikk øre-nese-halsPPoliklinikk øre-nese-halsPoliklinikk øre-nese-halsPoliklinikk øre-nese-halsPoliklinikk øre-nese-hals
Poliklinikk øyehttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/oyeseksjon/poliklinikk-oyePoliklinikk øyePPoliklinikk øyePoliklinikk øyePoliklinikk øyePoliklinikk øye
Prehospital klinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/prehospital-klinikkPrehospital klinikkPPrehospital klinikkPrehospital klinikkPrehospital klinikkPrehospital klinikk
Produksjonskjøkkenhttps://www.siv.no/avdelinger/servicedivisjon/forsyningsavdeling/produksjonskjokkenProduksjonskjøkkenPProduksjonskjøkkenProduksjonskjøkkenProduksjonskjøkkenProduksjonskjøkken
Psykiatrisk fylkesavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/psykiatrisk-fylkesavdelingPsykiatrisk fylkesavdelingPPsykiatrisk fylkesavdelingPsykiatrisk fylkesavdelingPsykiatrisk fylkesavdelingPsykiatrisk fylkesavdeling
Psykose døgnpost (DPS)https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/dps-vestfold/psykose-dognpost-dpsPsykose døgnpost (DPS)PPsykose døgnpost (DPS)Psykose døgnpost (DPS)Psykose døgnpost (DPS)Psykose døgnpost (DPS)
Psykosepoliklinikk (DPS)https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/dps-vestfold/psykosepoliklinikk-dpsPsykosepoliklinikk (DPS)PPsykosepoliklinikk (DPS)Psykosepoliklinikk (DPS)Psykosepoliklinikk (DPS)Psykosepoliklinikk (DPS)
Pusterommethttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/pusterommetPusterommetPPusterommetPusterommetPusterommetPusterommet
Radiologisk avdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-medisinsk-diagnostikk/radiologisk-avdelingRadiologisk avdelingRRadiologisk avdelingRadiologisk avdelingRadiologisk avdelingRadiologisk avdeling
Raskere tilbakehttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/raskere-tilbakeRaskere tilbakeRRaskere tilbakeRaskere tilbakeRaskere tilbakeRaskere tilbake
Rehabiliteringsavdeling fysikalsk medisin, Kysthospitalethttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/rehabiliteringsavdeling-fysikalsk-medisin-kysthospitaletRehabiliteringsavdeling fysikalsk medisin, KysthospitaletRRehabiliteringsavdeling fysikalsk medisin, KysthospitaletRehabiliteringsavdeling fysikalsk medisin, KysthospitaletRehabiliteringsavdeling fysikalsk medisin, KysthospitaletRehabiliteringsavdeling fysikalsk medisin, Kysthospitalet
Rehabiliteringsavdeling kreft-ortopedi, Kysthospitalethttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/rehabiliteringsavdeling-kreft-ortopedi-kysthospitaletRehabiliteringsavdeling kreft-ortopedi, KysthospitaletRRehabiliteringsavdeling kreft-ortopedi, KysthospitaletRehabiliteringsavdeling kreft-ortopedi, KysthospitaletRehabiliteringsavdeling kreft-ortopedi, KysthospitaletRehabiliteringsavdeling kreft-ortopedi, Kysthospitalet
Rehabiliteringsavdeling nevro, Kysthospitalethttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/rehabiliteringsavdeling-nevro-kysthospitaletRehabiliteringsavdeling nevro, KysthospitaletRRehabiliteringsavdeling nevro, KysthospitaletRehabiliteringsavdeling nevro, KysthospitaletRehabiliteringsavdeling nevro, KysthospitaletRehabiliteringsavdeling nevro, Kysthospitalet
Resepsjonhttps://www.siv.no/avdelinger/servicedivisjon/servicedivisjon-kontoravdeling/resepsjonResepsjonRResepsjonResepsjonResepsjonResepsjon
Samhandlingsenhethttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjon/fagavdeling/samhandlingsenhetSamhandlingsenhetSSamhandlingsenhetSamhandlingsenhetSamhandlingsenhetSamhandlingsenhet
Senter for sykelig overvekthttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/habiliterings-og-rehabiliteringsavdeling/senter-for-sykelig-overvektSenter for sykelig overvektSSenter for sykelig overvektSenter for sykelig overvektSenter for sykelig overvektSenter for sykelig overvekt
Senter for sykelig overvekt barn-unghttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/habiliterings-og-rehabiliteringsavdeling/senter-for-sykelig-overvekt-barn-ungSenter for sykelig overvekt barn-ungSSenter for sykelig overvekt barn-ungSenter for sykelig overvekt barn-ungSenter for sykelig overvekt barn-ungSenter for sykelig overvekt barn-ung
Sentralbordhttps://www.siv.no/avdelinger/servicedivisjon/servicedivisjon-kontoravdeling/sentralbordSentralbordSSentralbordSentralbordSentralbordSentralbord
Sentrallaboratoriethttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-medisinsk-diagnostikk/sentrallaboratorietSentrallaboratorietSSentrallaboratorietSentrallaboratorietSentrallaboratorietSentrallaboratoriet
Service og kontor, Kysthospitalethttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/service-og-kontoravdeling-kysthospitaletService og kontor, KysthospitaletSService og kontor, KysthospitaletService og kontor, KysthospitaletService og kontor, KysthospitaletService og kontor, Kysthospitalet
Servicedivisjonhttps://www.siv.no/avdelinger/servicedivisjonServicedivisjonSServicedivisjonServicedivisjonServicedivisjonServicedivisjon
Servicedivisjon - kontoravdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/servicedivisjon/servicedivisjon-kontoravdelingServicedivisjon - kontoravdelingSServicedivisjon - kontoravdelingServicedivisjon - kontoravdelingServicedivisjon - kontoravdelingServicedivisjon - kontoravdeling
Skadestuehttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/akuttsenter/skadestueSkadestueSSkadestueSkadestueSkadestueSkadestue
Smertebehandlingsseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/smertebehandlingsseksjonSmertebehandlingsseksjonSSmertebehandlingsseksjonSmertebehandlingsseksjonSmertebehandlingsseksjonSmertebehandlingsseksjon
Smittevernhttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjon/fagavdeling/smittevernSmittevernSSmittevernSmittevernSmittevernSmittevern
Stoffavhengighet - avrusning-utredninghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/avdeling-for-rusbehandling/stoffavhengighet-avrusning-utredningStoffavhengighet - avrusning-utredningSStoffavhengighet - avrusning-utredningStoffavhengighet - avrusning-utredningStoffavhengighet - avrusning-utredningStoffavhengighet - avrusning-utredning
Stoffavhengighet - behandlinghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/avdeling-for-rusbehandling/stoffavhengighet-behandlingStoffavhengighet - behandlingSStoffavhengighet - behandlingStoffavhengighet - behandlingStoffavhengighet - behandlingStoffavhengighet - behandling
Tekstil og renholdsavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/servicedivisjon/tekstil-og-renholdsavdelingTekstil og renholdsavdelingTTekstil og renholdsavdelingTekstil og renholdsavdelingTekstil og renholdsavdelingTekstil og renholdsavdeling
Urologiseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/urologiseksjonUrologiseksjonUUrologiseksjonUrologiseksjonUrologiseksjonUrologiseksjon
Veiledningspoliklinikk Anemonehttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/veiledningspoliklinikk-anemoneVeiledningspoliklinikk AnemoneVVeiledningspoliklinikk AnemoneVeiledningspoliklinikk AnemoneVeiledningspoliklinikk AnemoneVeiledningspoliklinikk Anemone
Økonomiavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjon/okonomiavdelingØkonomiavdelingØØkonomiavdelingØkonomiavdelingØkonomiavdelingØkonomiavdeling
Øre-nese-halsseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/ore-nese-hals-seksjonØre-nese-halsseksjonØØre-nese-halsseksjonØre-nese-halsseksjonØre-nese-halsseksjonØre-nese-halsseksjon
Øyeseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/oyeseksjonØyeseksjonØØyeseksjonØyeseksjonØyeseksjonØyeseksjon

Besøksadresser

Tønsberghttps://www.siv.no/steder/tonsbergTønsbergHer ligger hovedbygget med blant annet sengeposter, poliklinikker, operasjonssaler og administrasjon.
Linde, Nøtterøyhttps://www.siv.no/steder/linde-notteroyLinde, NøtterøyDPS Vestfold tilbyr spesialisert utredning og behandling innenfor allmennpsykiatriske diagnosegrupper, psykose og rus- og avhengighet.
Furubakken, Larvikhttps://www.siv.no/steder/furubakken-larvikFurubakken, LarvikFurubakken er en av DPS Vestfold sine lokasjoner.
Larvikhttps://www.siv.no/steder/larvikLarvikGamle Larvik sykehus.
Solvang, Tønsberghttps://www.siv.no/steder/solvang-tonsbergSolvang, TønsbergHer ligger habiliterings- og rehabiliteringsavdelingen.
Kysthospitalet, Stavernhttps://www.siv.no/steder/kysthospitalet-stavernKysthospitalet, StavernHer ligger klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering.
Blodbank, Sandefjordhttps://www.siv.no/steder/blodbank-sandefjordBlodbank, SandefjordBlodbanken i Sandefjord ligger i Sandefjord medisinske senter (gamle Sandefjord sykehus).
Glenne, Borrehttps://www.siv.no/steder/glenne-borreGlenne, BorreHer ligger Glenne regionalt senter for autisme.
Skjerve, Nøtterøyhttps://www.siv.no/steder/skjerve-notteroySkjerve, NøtterøyHer ligger Avdeling for rusbehandling og underliggende enheter.
LAR poliklinikk, Sandefjordhttps://www.siv.no/steder/lar-poliklinikk-sandefjordLAR poliklinikk, SandefjordLAR-poliklinikken i Sandefjord ligger i Sandar Herredshus 3.
Pet-CT-bussenhttps://www.siv.no/steder/pet-ct-bussenPet-CT-bussenPET-CT-bussen er et mobilt tilbud som kommer til Tønsberg utvalgte dager. Du finner den på baksiden av sykehusets hovedinngang.
LAR poliklinikk, Tønsberghttps://www.siv.no/steder/lar-poliklinikk-tonsbergLAR poliklinikk, TønsbergLAR-poliklinikken i Tønsberg ligger i Halfdan Wilhelmsens allè 2.
LAR poliklinikk, Hortenhttps://www.siv.no/steder/lar-poliklinikk-hortenLAR poliklinikk, HortenLAR-poliklinikken i Horten ligger i Horten medisinske senter.
Håkon V gate 14, Tønsberghttps://www.siv.no/steder/hakon-v-gate-14-tonsbergHåkon V gate 14, TønsbergHer ligger Psykiatrisk fylkesavdeling, Poliklinikk ECT, Døgn akutt psykose og Akutt allmennpsykiatri, døgnenhet.
BUPA, Adlers gate 37-39https://www.siv.no/steder/bupa-adlergate-37-39BUPA, Adlers gate 37-39Her ligger BUPA døgn ungdom og BUPA poliklinikk intensiv.
Granlihttps://www.siv.no/steder/granliGranliHer ligger flere avdelinger som hører til under Psykiatrisk fylkesavdeling, i tillegg til Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.
Preståsen, Sandefjordhttps://www.siv.no/steder/prestasen-sandefjordPreståsen, SandefjordPreståsen er en av DPS Vestfold sine lokasjoner.
Skiringsalgaten 9A (gamle legevaktsbygget)https://www.siv.no/steder/skiringsalgaten-9a-legevaktsbyggetSkiringsalgaten 9A (gamle legevaktsbygget)Her holder Pusterommet, Behandlingshjelpemidler, Innkjøp og kontrakt og deler av Servicedivisjonen til.
BUPA, Larvikhttps://www.siv.no/steder/bupa-larvikBUPA, LarvikHer ligger BUPA poliklinikk.
Prøvetaking, Sandefjordhttps://www.siv.no/steder/provetaking-sandefjordPrøvetaking, SandefjordPrøvetaking i Sandefjord foregår i Sandefjord medisinske senter.
BUPA, Anton Jenssens gate, Tønsberghttps://www.siv.no/steder/bupa-anton-jenssens-gateBUPA, Anton Jenssens gate, TønsbergHer ligger BUPA poliklinikk og BUPA poliklinikk spesial.
Horten medisinske senter https://www.siv.no/steder/horten-medisinske-senter-nvdpsHorten medisinske senter Her finner du poliklinikk rus- og avhengighet og poliklinikk psykose.
Fjordgaten 2, Tønsberghttps://www.siv.no/steder/fjordgaten-2-tonsbergFjordgaten 2, TønsbergHer ligger Poliklinikk ADHD - utredning.
Brystsenterhttps://www.siv.no/steder/tonsberg/brystsenterBrystsenterBrystsenteret er en spesialavdeling som utreder symptomer fra bryst.
Prøvetaking, Tønsberghttps://www.siv.no/steder/tonsberg/provetaking-tonsbergPrøvetaking, TønsbergBenytt sykehusets hovedinngang. Prøvetakingspoliklinikken finner du til høyre for resepsjonen.
Blodbank, Larvikhttps://www.siv.no/steder/larvik/blodbank-larvikBlodbank, LarvikBenytt hovedinngangen. Gå inn til høyre forbi informasjonsskranken og følg skilting til blodbanken.
Prøvetaking, Larvikhttps://www.siv.no/steder/larvik/provetaking-larvikPrøvetaking, LarvikPrøvetaking i Larvik gjøres ved gamle Larvik sykehus.
LAR poliklinikk, Larvikhttps://www.siv.no/steder/larvik/lar-poliklinikk-larvikLAR poliklinikk, LarvikLAR-poliklinikken i Larvik ligger i gamle Larvik sykehus, fløy C, 1. etasje.
Christian Fredriksgate 6, Tønsberghttps://www.siv.no/steder/tonsberg/christian-fredriksgate-6-tonsbergChristian Fredriksgate 6, TønsbergHer er poliklinikk spiseforstyrrelser
Blodbank, Tønsberghttps://www.siv.no/steder/tonsberg/blodbank-tonsbergBlodbank, TønsbergBlodbanken i Tønsberg ligger i hovedbygget. Gå inn hovedinngangen, ta til venstre og følg skiltene.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.