Bilde av sykehuset i Tønsberg fra luften

Tønsberg

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Halfdan Wilhelmsens allé 17 (Kart)
3116 Tønsberg
Telefon
33 34 20 00

Kart over sykehusområdet i Tønsberg

Parkering - Tønsberg

Det anbefales at pasienter som skal legges inn lar bilen stå hjemme.

I Tønsberg har sykehuset har eget parkeringshus vis-à-vis sykehuset. Korttidsparkeringsplasser finner du i parkeringshusets fem første plan. I tillegg er det avgiftparkering også andre steder på sykehusets område.

Handikap-parkering

Parkering med parkeringsbevis på handikap parkering er gratis.

Vet du ikke hvor lenge du skal parkere?

 1. Du har mulighet til å betale for faktisk P-tid.
  Før kortet i kortleseren. Benytt knappene til å angi betalingstiden. Dersom du ikke vet hvor lenge du skal være borte, betal for lengre tid enn antatt behov.
 2. Kommer du tilbake før utløpstiden, benytter du samme automat og kort som ved ankomst. Du vil da avslutte transaksjonen og kun bli belastet for den tiden du har benyttet. Kvittering for faktisk brukt beløp kommer automatisk.

Pasientreiser

​Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.

Les mer om Pasientreiser her

Tog og buss til sykehuset

Sykehusetligger nær jernbane - og rutebilstasjon i Tønsberg sentrum.

Sjekk rutetider for buss her
Sjekk rutetider for tog her

Praktisk informasjon

Behandlingshjelpemidler

​Sykehuset i Vestfold har ansvar for utlån av behandlingshjelpemidler med tilhørende forbruksmateriell for hjemmeboende i Vestfold, med unntak av Sande og Svelvik, som tilhører Vestre Viken.

Skjema for utlån av behandlingshjelpemidler

Gå til avdelingssiden til Behandlingshjelpemidler ved Sykehuset i Vestfold for mer informasjon om behandlingshjelpemidler

Besøkstider

Blomster og parfyme

En del pasienter reagerer allergisk på blomster og parfyme. Vi ber om at det tas hensyn til dette.  

Blomster er hyggelig både å få og å gi bort, men tenk på hvilke blomster du velger. Dessverre kan noen blomster gi ubehag for pasienter. Men selv om pasienter reagerer på en del typer blomster, er utvalget stort blant blomster du kan ha med når du kommer på pasientbesøk.

Vær oppmerksom på at enkelte sengeposter ikke tillater blomster på avdelingen i det hele tatt.

Se oversikt fra Astma- og allergiforbundet om ja- og nei-blomster

Brukerkontor

​Ved brukerkontoret vil pasienter og pårørende som har erfaring i å leve med sykdom og skade dele sine kunnskap med andre pasienter, pårørende og ansatte.

Kontoret er bemannet av likemenn, som altså er erfarne pasienter og pårørende. Alle er sertifisert ved sykehusets lærings- og mestringssenter, og har taushetsplikt. Det er pasientorganisasjonene i Vestfold som har driftsansvar for brukerkontoret.

Informasjonsmaterialet ved brukerkontoret er gratis for alle.

Hvor er brukerkontoret?

Kontoret har fått en sentral plass i sykehusets vrimleområde ved Sykehuset i Vestfold, Tønsberg.

Åpningstider

Brukerkontoret er bemannet tre dager i uken:
Mandag, tirsdag og torsdag klokken 10.00-12.30.

Brukerkontoret er ikke bemannet høytids- og helligdager.

Fotografering og filming

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters personvern.

Gode råd

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

 • Husk å ikke formidle opplysninger/bilder/videoer om andre pasienter eller pårørende uten deres samtykke.

 • Husk at ansatte heller ikke alltid vil ha bilder av seg publisert, og skal samtykke til publiseringen. Du bør fjerne bilder etc. om den det gjelder ber deg om det.

Kafe

​”Den blå resept” i Tønsberg

Kafeen ligger i første etasje, inn til høyre når du har gått inn hovedinngangen.

Åpningstider

 • Mandag til fredag klokken 07.00 – 19.00.
 • Lørdag – søndag og helligdager er kafeen stengt.

Sykehuset har inngått samarbeid med Narvesen om at de har et utvidet mattilbud dagene kafeen har stengt. Det vil blant annet være mulig å kjøpe middag i porsjonsforpakninger en selv kan varme i mikrobølgeovn i kiosken eller ved vareautomaten.

Kiosk

Ved hovedinngangen i Tønsberg har Narvesen en kiosk.

Åpningstider  Narvesen kiosk:

 • Mandag til fredag: kl. 07.00 - 20.30.
 • Lørdag, søndag og helligdager: kl. 10.00 - 20.00.
 • 1. januar (nyttårsdagen) og 1. juledag: stengt.
 • 17. mai. Kristi Himmelfartsdag, påske, pinse, jul- og nyttårsaften: kl. 09.00 - 15.00.

Mattilbud til pårørende og besøkende

​Pårørende og besøkende henvises til å benytte sykehusets kafé eller kiosk.

I en normalsituasjon serveres det ikke noen form for mat eller drikke til pårørende fra sykehusets postkjøkken i sengeposten.

Pårørende til barn

Minst en av foreldrene, som på grunn av barnets sykdom oppholder seg på sykehuset sammen med barnet store deler av døgnet, får gratis mat.

MRSA - testing for motstandsdyktige bakterier

Bakterier kan bli motstandsdyktige mot antibiotika.  Det kan få  betydning hvis du  trenger behandling.

Testing for motstandsdyktige bakterier

Du må kontakte fastlegen for å få undersøkt om du er bærer av motstandsdyktige bakterier - MRSA, ESBL, VRE - dersom du:

 • Har vært innlagt, blitt undersøkt eller fått behandling,kirurgi eller for eksempel tannbehandling utenfor Norden i løpet av de siste 12 måneder
 • Dersom du, eller noen i din husstand tidligere har fått påvist disse bakteriene
 • Har arbeidet som helsearbeider i institusjon utenfor Norden siste 12 måneder, eller
 • Har hud/sårinfeksjon eller kronisk hudlidelse og i løpet av de siste 12 måneder har oppholdt deg sammenhengende i mer enn 6 uker utenfor Norden

Undersøkelsen hos fastlegen må gjøres senest en uke før du har time ved  de fleste poliklinikker og alle sengeposter  ved Sykehuset i Vestfold siden resultatet skal foreligge før du kommer til sykehuset.

Ikke alle må ta prøve

Ikke alle som skal til undersøkelse eller behandling på sykehuset må ta alle prøvene. Snakk med fastlegen.

Hva er resistens og hvorfor er det viktig å teste mot slike bakterier?

Bakterier kan utvikle nye egenskaper ved at genene forandres på en slik måte at de blir motstandsdyktige mot enkelte typer antibiotika. Bakteriene har da utviklet resistens, og behandling med det aktuelle antibiotikum vil ikke ha den tilsiktede effekten.

Hvorfor ønsker vi ikke disse bakteriene i sykehus?

De fleste som blir smittet av både MRSA, ESBL og VRE vil ikke bli syke. Men pasienter som har betydelig svekket infeksjonsforsvar kan få alvorlige infeksjoner av disse bakteriene. Derfor ønsker vi ikke at disse bakteriene kommer inn i helseinstitusjoner.

Hva skjer hvis det blir påvist at jeg er bærer av slike bakterier?

Dersom undersøkelsen viser at du er bærer av slike bakterier, vil det bli tatt forhåndsregler under behandlingen for å unngå smitte av andre pasienter. Du vil få mer informasjon om dette på sykehuset.

Postadresse

Sykehuset i Vestfold HF
Postboks 2168
3103 Tønsberg

Alle brev som sendes til sykehuset skal sendes til denne adressen. Merk brevet med avdeling eller navn. Postmottaket ved sykehuset registrerer og fordeler all post.

Røyking

​Sykehuset i Vestfold er et "Røykfritt sykehus". Det er ikke tillatt å røyke inne i bygningene tilhørende Sykehuset i Vestfold. 

Vi ber om at røykeforbudet blir respektert av hensyn til pasienter som er allergiske mot sigarettrøyk.

Det er en utfordring at mange stiller seg utenfor inngangene og røyker. Dette gjør det vanskelig for alle de som ikke tåler tobakksrøyk. Vis hensyn.

Det er tillatt å røyke ute i spesielle soner ved hvert av sykehusene. Utenfor alle innganger er det satt opp askebeger til å stumpe røyken i før man går inn i bygningene.

Røykeplasser

Det er to røykeplasser for pasienter og pårørende ved SiV-Tønsberg. En på baksiden av sykehuset. Utgangen til røykeplassen finner du ved å gå forbi heisene, gjennom glassdøra, og deretter rett fram og ut. Det er satt opp bord med tak over på røykeplassen. Her kan også senger kjøres ut under tak.

Den andre røykeplassen er på fremsiden av sykehuset foran hovedinngangen ved skifermuren.

Si din mening - hvordan opplevde du sykehuset?

​Vi ønsker å få dine erfaringer som pasient eller pårørende ved Sykehuset i Vestfold. Det er viktig for at vi skal kunne gi deg og andre pasienter ett enda bedre tilbud. Du kan gi oss tilbakemelding gjennom å svare på vår brukerundersøkelse.

Les mer om undersøkelsen og hvordan du kan gi tilbakemelding her

Sykehusapotek

​Sykehusapoteket i Tønsberg finner du hvis du går til venstre etter at du har gått inn hovedinngangen. Følg så skiltene til apoteket.

Åpningstider og annen informasjon finner du på nettsidene til apoteket

Sykehuskapellet

​Sykehuskapellet ved sykehuset i Vestfold er åpent hele døgnet og er ment til å være et stille rom dit man kan trekke seg tilbake med tankene sine. 

Hvor er sykehuskapellet?

Sykehuskapellet finner du en trapp ned fra vrimleområdet i hovedetasjen (E1). Kapellet er ved siden av auditoriet og biblioteket.

Sykehusets annerledesrom

Når sykehuskapellet ble innviet ble det sagt: ”Dette er sykehusets annerledesrom. I dette rommet skal mennesker blant annet kunne lytte til sine liv, la tankene hvile og hjertet skal få et sted å bli tømt og fylt igjen.”

Til sykehuskapellet kan man gå når som helst på døgnet. Noen går dit for å få samlet tankene sine, andre går dit for å be en bønn.

Bønnesteiner

I sykehuskapellet er det ikke lov med levende lys, derfor har vi heller bønnesteiner som man kan legge fra seg på alteret eller ta med seg videre i livet.

Det finnes også salmebøker og bibler som man gjerne kan låne med seg.

Sykehusprest

Når man selv eller noen av de nærmeste blir syk rykkes man ut av sin vanlige hverdag. Det kan dukke opp mange slags tanker og følelser når man leter etter kilder til livsmot og håp. Det kan være godt å snakke med noen om livet sitt slik det oppleves.

Sykehuset i Vestfold ønsker å være opptatt av en god og helhetlig behandling, det vil si å møte hele mennesket.  Ved siden av å være opptatt av fysisk og psykisk helse ønsker vi å sette fokus på det som kalles for eksistensiell helse som tar for seg de grunnleggende spørsmålene og undringene om selve livet og hva det er å være menneske.

Det finnes i dag en oppfatning om at god eksistensiell helse gir en buffer som kan medvirke til å gjøre det lettere å møte vanskeligheter i livet, mot til å møte utfordringer og større mulighet for å ivareta livets gleder. 

Samtale med prest

Med sykehuspresten kan man snakke om livet sitt; om det man gleder seg over og kanskje håper på, eller det som er vondt og vanskelig i forhold til tap, smerter, angst, depresjon, familiesituasjon, tro og tvil. Man kan snakke om det som ligger en på hjertet. I en samtale så er det alltid den som ønsker samtalen som bestemmer hva den skal handle om.

Sykehusprestene har bred kompetanse og lang erfaring i å møte mennesker i sorg, uro og krise. De er lyttende medmennesker og fagpersoner med taushetsplikt.

Sykehusprestene står etter ønske også til tjeneste med velsignelse, bønn og stille omtanke. De forretter også dåp, nattverd og kirkelige handlinger ved behov.

Uansett om sykehusprestene tilbyr samtaler med mennesker uavhengig av religion eller livssyn, så er det for noen mer naturlig å ønske en samtale med representant fra egen religion eller livssyn. Sykehusprestene kan da være behjelpelig å formidle slik kontakt.

Sykehusprestene samtaler både med pasienter og pårørende og kan tilkalles via helsepersonalet. 

Sykehusprestene tilbyr også samtaler med sykehusets ansatte.

Andre religioner

Pasienter som tilhører andre religioner og livssyn, skal få kontakt med sitt samfunn når de ønsker det. Sykehuspresten kan være behjelpelig med å formidle slik kontakt

Kirkelige handlinger

Nøddåp, skriftemål, nattverd, hastevielser.

Undervisning

Undervisning i etikk og åndelige / eksistensielle temaer.

Generell beredskap

Sykehusprestene har generell beredskap og kan kontaktes utenom ordinær arbeidstid. Hvis de ikke er å få tak i, kan sentralbordet henvise til prester i distriktet etter oppsatt liste.

Kontaktinformasjon:

Sykehusprest Liselotte Wettby
Tlf. kontor: 33 34 21 39
Mobil: 94 13 66 93

Sykehusprest Knut Nåtedal 

Tlf. kontor: 3334 2135
Mobil: 93 45 94 88

Sykkelparkering

​Sykkelparkering for besøkende ved SiV-Tønsberg finner du rett nedenfor hovedinngangen ved skifermuren.

Ta med egne klær

​Sykehuset har kun klær som egner seg til sengeleie. Derfor ønsker vi at du benytter eget tøy ved opphold i fellesrom som korridor, dagligstue og vrimleområdet.

Trygg behandling – slik kan du bidra selv

Ikke alle skader som oppstår i helsevesenet kan forhindres. Noen er forventede bivirkninger av en ellers nyttig behandling. Skader som infeksjoner, feilmedisinering, liggesår, fall eller komplikasjoner i forbindelse med operasjoner kan i mange tilfeller unngås.

 

Hvordan unngå infeksjoner

 • Vask hendene. God håndhygiene er det enkleste, viktigste og mest effektive tiltaket for å unngå smitte.
 • Katetre, for eksempel urinkateter eller katetre i blodåren, øker risikoen for infeksjoner. Det skal vurderes daglig om slikt utstyr er nødvendig for behandlingen. Gi beskjed til personalet dersom du kjenner smerte, får feber, blir rød eller hoven i områder med slikt utstyr. Det kan være tegn på infeksjon.

Ernæring - råd for deg med lite matlyst

Mange har ikke lyst på mat og spiser derfor mindre når de er innlagt på sykehus. For de fleste har dette liten betydning, men for noen pasienter kan dette føre til at de blir underernært.

God ernæring gir bedre velvære, fører til at sår gror raskere, færre komplikasjoner, gir bedre immunforsvar og er viktig for medisinsk behandling.

Det er viktigere at du spiser, enn hva du spiser.

 • Spis små og hyppige måltider
 • Kom gjerne med ønsker om mat (ønskekost)
 • Ernæringsdrikker
 • Berik maten med fløte eller smør

Aktivitet er viktig

Det er viktig at du både beveger deg og hviler. Aktivitet vil normalisere kroppens naturlige funksjoner. Det bidrar også til å forebygge komplikasjoner.

 • Beveg deg i sengen
 • Sitt oppe i stol ved måltider
 • Beveg deg i og utenfor sengeposten

Liggesår - hvordan du kan bidra for å unngå liggesår

Liggesår er en skade som kan oppstå dersom man ligger eller sitter for lenge i samme stilling.

 • Spør personalet om hjelp dersom du ikke klarer å endre stilling selv.
 • Snakk med personalet dersom du ligger ubekvemt. Vi kan finne en annen madrass eller avlastende puter til deg.
 • Gi beskjed hvis du har vondt noen steder på kroppen etter å ha ligget lenge i ro.

Fall - råd om hvordan du kan bidra til at du unngår fall

Fall er en vanlig årsak til skader blant eldre. Yngre kan også falle lettere ved sykdom.

 • Gi beskjed hvis du er svimmel eller slapp.
 • Avtal med personalet dersom du trenger følge når du er oppe.
 • Bruk stødig fottøy eller sokker med anti-skli.
 • Bruk ganghjelpemiddel (for eksempel rullator).
 • Sitt litt på sengekanten før du reiser deg og be om hjelp dersom du er i tvil hvor mye du orker.
 • Bruk sengehest når du ligger i sengen.

Pårørende bes om å gi beskjed når de forlater pasienter som har økt risiko for å falle.

Medisiner - hva du selv kan gjøre selv for å unngå feilmedisinering

Mange pasienter har flere sykdommer og bruker mange legemidler samtidig. Feilmedisinering fører hvert år til unødvendige pasientskader og dessverre noen dødsfall.

 • Du bør til enhver tid ha med en oppdatert medisinliste fra din fastlege.
 • Under innleggelsen på sykehuset skal alle medisinene dine styres av lege og sykepleier.
 • Gi beskjed dersom du får medisiner du ikke kjenner igjen, om du får uventede bivirkninger eller medisinen ikke virker som den skal.
 • Hvis det er gjort endringer i medisinlisten din under innleggelsen, bør du gjennomgå den med lege før utreise. Dette er for å sikre at du vet hvilke medisiner du skal bruke, hvordan og hvorfor du skal bruke dem.

Ved utreise - hva du må huske på før du reiser hjem fra sykehuset

Vi anbefaler alle pasienter å være aktive deltagere i egen utredning og behandling.

Før du utskrives bør du få vite:

 • Om dine nye medisiner påvirker evnen til å kjøre bil eller arbeide med farlig utstyr.

 • Hvem du skal kontakte dersom du har spørsmål om behandlingen.

 • Om du skal ha noen oppfølging av helsetjenesten etter utskrivelsen.

Nyttige spørsmål når du snakker med helsepersonell for å delta aktivt i din behandling: 

 1. Hva er det som er mitt hovedproblem?
 2. Hva er det jeg selv skal passe på?
 3. Hvorfor er det viktig at jeg gjør dette?
 

 

Trådløst nettverk

Du kan bruke egen mobiltelefon, PC eller nettbrett. Det er åpent, gratis og trådløst internett ved bruk av egen PC, mobil eller nettbrett.

Når du må bruke egen mobiltelefon ber vi om at det tas hensyn til andre pasienter, og at det ikke ringes i forbindelse med aktivitetstimer og måltider.

Sykehuset tar ikke ansvar for medbrakt teknisk utstyr.

Undervisningssykehus

​​Sykehuset i Vestfold er også en utdannelsesinstitusjon som samarbeider med Universitetet i Oslo.

Ved sykehuset gjennomføres også kompetanseutvikling for alle ansatte og du vil kunne møte personell som deltar i dette. Det betyr at du også vil møte legestudenter, sykepleiestudenter og andre som er under utdanning her ved sykehuset, og at disse vil kunne være involvert i din behandling.

Presumerte samtykke

Dette skal skje under pasientens "presumerte samtykke". Dersom pasienten ønsker å trekke sitt samtykke, gjøres det gjennom beskjed til behandlende lege.

Biologisk forskningsreservasjon

Forskere kan søke om å bruke biologiske prøver som blir tatt i helsetjenesten i forskningsprosjekter. Dette kan gjøres uten pasientens samtykke, men Helseforskningsloven krever at forskningsprosjektet skal være forhåndsgodkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Samtidig har alle rett til å reservere seg mot at deres biologiske materiale blir brukt til forskning. Ved å fylle ut et eget reservasjonsskjema blir personen registrert i registeret for biologisk forskningsreservasjon hos Folkehelseinstituttet. Så lenge personen er oppført i registeret, kan det biologiske materialet ikke brukes i forskning. Reservasjonen kan gjøres på et hvilket som helst tidspunkt.

Forskere er pålagt å fjerne alle som er registrert fra utvalget de skal forske på. Dette gjøres ved at forskerens datafil kjøres gjennom en kontrollrutine hos Folkehelseinstituttet.

Forskeren får en kvittering på at utvalget er kontrollert mot registeret for biologisk forskningsreservasjon.

Personer som er oppført i registeret, kan bli spurt om å delta i forskningsprosjekter der de selv gir sitt samtykke. Reservasjonen beskytter mot å bli med i forskningsprosjekter uten eget samtykke.

Du kan lese mer om biologisk forskningsreservasjon og finne reservasjonsskjema på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Verdisaker

​Sykehuset tar ikke ansvar for penger og verdisaker som oppbevares på pasientrommene.

Ønskeambulansen

Ønskeambulansen er et tilbud til alvorlige syke pasienter som ikke kan reise med vanlige transportmidler. Frivillig helsepersonell og ambulanse  transporterer pasienten til et ønsket sted.  

Hensikten med tilbudet er å oppfylle et ønske. For eksempel å besøke et spesielt sted eller arrangement, delta på en familiesammenkomst eller besøke en venn.

Pasientens ønske, praktiske muligheter og medisinske og pleiemessige behov må vurderes før turen.

Hvem henvender jeg meg til?

Pasienter eller pårørende som ønsker å bruke tilbudet, kan henvende seg til:

Seksjonsleder Nina Cecilie Firing
Onkologisk-palliativ seksjon
Tlf. 33 34 27 35
E-post: nina.firing@siv.no

Frivilling innsats

Tilbudet drives gjennom frivillig innsats av ansatte ved Sykehuset i Vestfold. Sykehuset stiller ambulanse og utstyr til disposisjon.

Blodbank, Tønsberghttps://www.siv.no/steder/tonsberg/blodbank-tonsbergBlodbank, TønsbergBlodbanken i Tønsberg ligger i hovedbygget. Gå inn hovedinngangen, ta til venstre og følg skiltene.
Brystsenterhttps://www.siv.no/steder/tonsberg/brystsenterBrystsenterBrystsenteret er en spesialavdeling som utreder symptomer fra bryst.
Christian Fredriksgate 6, Tønsberghttps://www.siv.no/steder/tonsberg/christian-fredriksgate-6-tonsbergChristian Fredriksgate 6, TønsbergHer er poliklinikk spiseforstyrrelser
Håkon V gate 17 Ahttps://www.siv.no/steder/tonsberg/hakon-femtes-gate-17-aHåkon V gate 17 A
Prøvetaking, Tønsberghttps://www.siv.no/steder/tonsberg/provetaking-tonsbergPrøvetaking, TønsbergBenytt sykehusets hovedinngang. Prøvetakingspoliklinikken finner du til høyre for resepsjonen.

Administrasjonhttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjonAdministrasjon
Akuttmottakhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/akuttsenter/akuttmottaketAkuttmottakI Akuttmottaket blir du møtt av lege og sykepleier som gjør de første undersøkelser og vurderinger av din situasjon. De fleste pasientene vil flyttes til sengeposter i sykehuset.
Akuttsenterhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/akuttsenterAkuttsenterAkuttmottaket tar imot pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, ved akutt sykdom eller skade.
Ambulansetjenestehttps://www.siv.no/avdelinger/prehospital-klinikk/ambulansetjenesteAmbulansetjeneste
AMK nødmeldetjenestehttps://www.siv.no/avdelinger/prehospital-klinikk/amk-nodmeldetjenesteAMK nødmeldetjenesteAMK-sentralens viktigste funksjon er mottak og oppfølging av medisinske nødtelefoner på nødnummer 113, fra 28 kommuner i Vestfold og Telemark.
Anestesiseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/anestesiseksjonAnestesiseksjonLegene i anestesiologisk seksjon deltar i virksomheten ved operasjonsstuene.
Anestesiseksjon 4Hhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/anestesiseksjon-4hAnestesiseksjon 4HI anestesiseksjon 4H jobber anestesisykepleiere med pasienter som trenger narkose eller bedøvelse under kirurgiske inngrep og undersøkelser.
Barne- og ungdomsavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/barne-og-ungdomsavdelingBarne- og ungdomsavdelingSeksjonen har utrednings- og behandlingsansvar i spesialisthelsetjenesten for barn og unge inntil 16 år.
Barne- og ungdomspoliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/barne-og-ungdomspoliklinikkBarne- og ungdomspoliklinikkPoliklinikk barn og ungdom behandler pasienter med en rekke medisinske problemstillinger, blant annet astma, diabetes, hodepine og CFS/ME.
Barselpoliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/barselpoliklinikkBarselpoliklinikkBarselpoliklinikk behandler barselkvinner og nyfødte barn. Poliklinikken har spesialkompetanse innen barseltiden og barnets nyfødtperiode.
Blodbank Tønsberghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-medisinsk-diagnostikk/sentrallaboratoriet/blodbank/blodbank-tonsbergBlodbank TønsbergBlodbanken har stort behov for blodgivere. De fleste friske mennesker mellom 18 og 60 år kan være blodgivere. Har du lyst til å bli blodgiver så er du hjertelig velkommen! Som blodgiver gjør du en viktig samfunnsinnsats.
Blodsykdommer poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/blodsykdommer-poliklinikkBlodsykdommer poliklinikkPoliklinikken har spesialkompetanse innen blodsykdommer.
Blodsykdommer seksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinskfaglig-avdeling/blodsykdommer-seksjonBlodsykdommer seksjonAvdelingen har spesialkompetanse innen blodsykdommer og behandler kreftsykdommer knyttet til bloddannede organer og andre blodsykdommer.
Brystkirurgisk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirugisk-poliklinikk/brystkirurgisk-poliklinikkBrystkirurgisk poliklinikkPoliklinikken utreder og behandler pasienter med brystkreft, og kontrollerer og følger opp pasienter som er behandlet for brystkreft.
Brystkirurgisk seksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/brystkirurgisk-seksjonBrystkirurgisk seksjonSeksjonen arbeider med utredning, kirurgisk behandling og oppfølging av kvinner med brystkreft eller godartede svulster i brystet.
Brystsenter https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-medisinsk-diagnostikk/radiologisk-avdeling/brystsenterBrystsenter Avdelingen utreder symptomer fra bryst, særlig med tanke på mulig ondartet sykdom. Det utføres også mammografiscreening og kontroller av tidligere brystkreftopererte.
Dagkirurgisk post 4bhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/dagkirurgisk-post-4bDagkirurgisk post 4bTilbud til pasienter som skal til dagkirurgisk behandling og andre undersøkelser innen gastro, urologi, ortopedi, karkirurgi og gynekologi.
Dagkirurgisk post 4Hhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/dagkirurgisk-post-4hDagkirurgisk post 4HTilbud til pasienter som skal til dagkirurgisk behandling og andre undersøkelser innen gastro, urologi, ortopedi, karkirurgi og gynekologi.
ECT-poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykiatrisk-sykehusavdeling/ect-poliklinikkECT-poliklinikkI hovedsak gis ECT til pasienter med alvorlige depresjoner. I tillegg benyttes behandlingen på pasienter med enkelte andre psykiske tilstander.
Fag- og samhandlingsavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjon/fag-og-samhandlingsavdelingFag- og samhandlingsavdelingFag- og samhandlingsavdelingen representerer sentrale stabsfunksjoner med hovedoppgave å støtte og gi råd til direktøren og klinikkene i utførelsen av sykehusets kjerneoppgaver innen pasientbehandling og forskning.
Fagbibliotekhttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjon/forskning-og-innovasjonsavdeling/fagbibliotekFagbibliotekFagbiblioteket er en fellestjeneste for alle ansatte på Sykehuset i Vestfold.
Forskning- og innovasjonsavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjon/forskning-og-innovasjonsavdelingForskning- og innovasjonsavdelingForsknings- og innovasjonsavdelingen bistår med råd og veiledning for å sikre god kvalitet i arbeidet med forskning og innovasjon ved Sykehuset i Vestfold.
Fysio- og rehabiliteringsavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/fysio-og-rehabiliteringsavdelingFysio- og rehabiliteringsavdeling
Gastrokirurgisk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirugisk-poliklinikk/gastrokirurgisk-poliklinikkGastrokirurgisk poliklinikkPoliklinikken utreder, behandler og kontrollerer kirurgiske lidelser i mage/tarmkanalen, og har spesialkompetanse innen overvektskirurgi.
Gastrokirurgisk seksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/gastrokirurgisk-seksjonGastrokirurgisk seksjonSeksjonen opererer og undersøker tilstander i mage-tarmsystemet. Det gjøres også mange operasjoner for sykelig overvekt.
Gastromedisinsk avdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/gastromedisinsk-avdelingGastromedisinsk avdelingAvdelingen omfatter sykdommer i fordøyelsessystemet som fordøyelsesplager, blødninger og ernæringsproblematikk.
Gastromedisinsk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/gastromedisinsk-poliklinikkGastromedisinsk poliklinikkPoliklinikken har spesialkompetanse innen gastromedisin og behandler pasienter med sykdommer i fordøyelsessystemet.
Gynekologisk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirugisk-poliklinikk/gynekologisk-poliklinikkGynekologisk poliklinikkPoliklinikken har spesialkompetanse på kvinner med urinlekkasje og jordmødre med spesialkompetanse på ultralydscreening.
Gynekologisk seksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/gynekologisk-seksjonGynekologisk seksjon
Hjemmedialyse poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/hjemmedialyse-poliklinikkHjemmedialyse poliklinikkPoliklinikken behandler pasienter med kronisk nyresvikt. Peritonealdialyse er en form for dialyse pasienten utfører hjemme på egenhånd.
Hjertemedisinsk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/hjertemedisinsk-poliklinikkHjertemedisinsk poliklinikkPoliklinikken har sin virksomhet innen hjertesykdommer, hjerterehabilitering, hjertesvikt, atrieflimmer, pacemaker/ICD-kontroller og LMS-kurs.
Hjertemedisinsk seksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinskfaglig-avdeling/hjertemedisinsk-seksjonHjertemedisinsk seksjonHjertemedisinsk seksjon tar imot hjertepasienter for øyeblikkelig hjelp. I tillegg utføres akutte og planlagte pacemakerimplantasjoner.
Hjerterhabiliteringspoliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/hjerterhabiliteringspoliklinikkHjerterhabiliteringspoliklinikkPoliklinikk hjerterehabilitering har spesialkompetanse innen rehabilitering og pasientopplæring, individuelt og i grupper.
HR-avdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjon/hr-avdelingHR-avdelingAvdelingen tilfører sykehuset kompetanse og støtte i ledelse, arbeidsgiverpolitiske forhold, lov og avtaler.
Hørselspoliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/ore-nese-halsseksjon/horselspoliklinikkHørselspoliklinikkPoliklinikkens oppgaver er hørselsutredning, utredning og behandling av øresus/tinnitus, tilpassing av høreapparater til barn og voksne, oppfølging av høreapparater, henvisning for hørselstekniske hjelpemidler, hørselsscreening av nyfødte, VNG og ERA.
IKT- og e-helseavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/servicedivisjon/ikt-og-e-helseavdelingIKT- og e-helseavdelingEnheten skal legge til rette for gode teknologiske løsninger og forenklede arbeidsprosesser for å bedre hverdagen til ansatte, pasienter og pårørende.
Infeksjonsmedisinsk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinskfaglig-avdeling/infeksjonsmedisinsk-seksjon/infeksjonsmedisinsk-poliklinikkInfeksjonsmedisinsk poliklinikkPoliklinikken utreder og behandler blant annet pasienter med borreliose, hepatitt B og C, HIV-infeksjon, tuberkulose og utmattelsestilstander.
Infeksjonsmedisinsk seksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinskfaglig-avdeling/infeksjonsmedisinsk-seksjonInfeksjonsmedisinsk seksjonSeksjonen jobber med diagnostikk og behandling av de aller fleste infeksjonssykdommer hos voksne.
Intensivmedisinsk seksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/intensivmedisinsk-seksjonIntensivmedisinsk seksjonSeksjonen har spesialkompetanse innen avansert behandling for alle typer pasienter med svikt i vitale organer.
Kantine - Den blå resepthttps://www.siv.no/avdelinger/servicedivisjon/forsyningsavdeling/kantine-den-bla-reseptKantine - Den blå reseptKafe for besøkende ved sykehuset.
Karkirurgisk poliklikkhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirugisk-poliklinikk/karkirurgisk-poliklikkKarkirurgisk poliklikkPoliklinikken har spesialkompetanse innen kroniske sår og diabetes fotsår.
Karkirurgisk seksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/karkirurgisk-seksjonKarkirurgisk seksjonSeksjonen har spesialkompetanse innen sykdommer i blodårene, og utreder og behandler karsykdom med åpen kirurgi og endovaskulær behandling.
Kirurgi 4B-4H mottak-dagposthttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirurgisk-dagpost-4b-4hKirurgi 4B-4H mottak-dagpostMottaket har som hovedoppgave å motta og klargjøre pasienter som skal til operasjon samme dag.
Kirurgisk klinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikkKirurgisk klinikkKlinikken har ansvar for alle de operative kirurgiske spesialitetene innen mage/tarm, urinveier, kar, gynekologi/obstetrikk, ortopedi, øre-nese-hals, øye og brystkreftkirurgi.
Kirurgisk kontoravdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-kontoravdelingKirurgisk kontoravdelingAvdelingen leverer støttefunksjoner til sengeposter, poliklinikker, operasjonsenheter og kirurgisk klinikk.
Kirurgisk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirugisk-poliklinikkKirurgisk poliklinikkKirurgisk poliklinikk behandler pasienter innen følgende fagområder: gastrokirurgi, karkirurgi og urologi.
Kirurgisk post 2A https://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirurgisk-post-2aKirurgisk post 2A Sengeposten behandler pasienter innenfor fagområdet gastro, sykdom i mage/tarm.
Kirurgisk post 3ABhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirurgisk-post-3abKirurgisk post 3ABKirurgisk post 3A urologi-gynekologi-kar behandler pasienter innen urologi (urinveislidelser), gynekologi (kvinnesykdommer) og kar (sykdommer i blodårene)
Kirurgisk post 4C føde og barselhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirurgisk-post-4c-fode-og-barselKirurgisk post 4C føde og barselSengeposten tar imot gravide og fødende fra hele fylket, både planlagte innleggelser og øyeblikkelig hjelp innleggelser.
Kirurgisk post 6Chttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirurgisk-post-6cKirurgisk post 6CSengeposten har spesialkompetanse innen områdene ortopedi, infeksjon, sårbehandling, øre-nese-hals og øye.
Kirurgisk post 7A krefthttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirurgisk-post-7a-kreftKirurgisk post 7A kreftKirurgisk post 7A kreft tar imot øyeblikkelig hjelp innleggelser via akuttmottak og poliklinikk. Sengeposten har få planlagte innleggelser.
Kirurgisk sykepleieavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdelingKirurgisk sykepleieavdelingAvdelingen har spesialkompetanse innen anestesi-, operasjons-, og intensivsykepleie, føde-barsel omsorg, onkologisk sykepleie og palliativ omsorg.
Klinikk medisinsk diagnostikkhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-medisinsk-diagnostikkKlinikk medisinsk diagnostikk
Klinisk simuleringssenterhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/klinisk-simuleringssenterKlinisk simuleringssenterSenteret er et kompetansesenter for trening i akutte kliniske tilstander hos barn og voksne.
Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykiatrisk-sykehusavdeling/kognitiv-svikt-og-alderspsykiatrisk-poliklinikkKognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikkKognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikk er fylkesdekkende, og gir tilbud etter henvisning fra lege eller psykolog.
Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk utredningsposthttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykiatrisk-sykehusavdeling/kognitiv-svikt-og-alderspsykiatrisk-utredningspostKognitiv svikt og alderspsykiatrisk utredningspostKognitiv svikt og alderspsykiatrisk utredningspost behandler pasienter innen følgende fagområder:
Kommunikasjonsavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjon/kommunikasjonsavdelingKommunikasjonsavdelingAvdelingen legger til rette for kommunikasjon med pasienter, pårørende, befolkning og samarbeidspartnere gjennom ulike kanaler som nettsider, sosiale media og brosjyrer.
Kreftpoliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kreftpoliklinikkKreftpoliklinikkPoliklinikken har spesialkompetanse innen kreft- og lindrende behandling. Her vurderes, behandles, oppfølges og kontrolleres kreftpasienter.
Kreftseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kreftseksjonKreftseksjonSeksjonen har ansvar for behandling av kreftpasienter og tilbudet til pasienter med kreft som har behov for mer komplisert symptomlindring.
Kvalitetseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjon/fag-og-samhandlingsavdeling/kvalitetseksjonKvalitetseksjonSeksjonen skal bidra til at Sykehuset i Vestfold arbeider systematisk med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.
Lungemedisinsk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/lungemedisinsk-poliklinikkLungemedisinsk poliklinikkPoliklinikken utreder, behandler og kontrollerer pasienter med ulike sykdommer som rammer lungene.
Lungemedisinsk seksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinskfaglig-avdeling/lungemedisinsk-seksjonLungemedisinsk seksjonSeksjonen behandler lungepasientene på sengepost 5A, administrerer medisinsk overvåkningsavdeling, og utreder ulike lungesykdommer.
Medisinsk klinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikkMedisinsk klinikkKlinikken har ansvar for alle indremedisinske spesialiteter, samt nevrologi og barne- og ungdomsmedisin.
Medisinsk kontoravdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-kontoravdelingMedisinsk kontoravdelingAvdelingen står for det meste av pasientadministrasjonen i medisinsk klinikk.
Medisinsk post 1AB barn og ungdomhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/medisinsk-post-1ab-barn-og-ungdomMedisinsk post 1AB barn og ungdomAvdelingen tar imot barn og ungdom opptil 16 år, med medisinske, ortopediske, generelle kirurgiske og øre-nese-hals lidelser.
Medisinsk post 2Chttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/medisinsk-post-2cMedisinsk post 2CSeksjonen behandler sykdommer i fordøyelsessystemet og i nyrene. I tillegg er det noen plasser for indremedisinske problemstillinger.
Medisinsk post 4A nyfødtintensivhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/medisinsk-post-4a-nyfodtintensivMedisinsk post 4A nyfødtintensivSengeposten har spesialkompetanse innen områdene akutt og kritisk syke nyfødte/premature barn.
Medisinsk post 5Ahttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/medisinsk-post-5aMedisinsk post 5ANoen av de vanligste sykdommene som behandles ved seksjonen er lungebetennelse, KOLS, respirasjonssvikt, blodpropp og lungekreft.
Medisinsk post 5BChttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/medisinsk-post-5bcMedisinsk post 5BCSengeposten behandler pasienter med hjerteinfarkt, hjertesvikt, rytmeforstyrrelser og brystsmerteproblematikk.
Medisinsk post 5C https://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/medisinsk-post-3cMedisinsk post 5C Sengeposten behandler pasienter med sykdommer i det sentrale og perifere nervesystem, hjerneslag og akuttgeriatriske problemstillinger.
Medisinsk post 5C overvåkinghttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/medisin-5c-overvakingMedisinsk post 5C overvåkingMedisin 5C overvåking behandler pasienter innen alle medisinske fagområder. Vi tar imot de alvorligst syke medisinske pasientene, både fra akuttmottak og sengeposter. Avdelingen har spesialkompetanse innen områdene akuttmedisin og hjerte/lunge.
Medisinsk post 7A https://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/medisinsk-post-7aMedisinsk post 7A Sengeposten behandler pasienter med ulike typer medisinske sykdomsbilder og tar imot pasienter fra andre medisinske avdelinger.
Medisinsk post 7Chttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/medisinsk-post-7cMedisinsk post 7CSengeposten behandler pasienter med ulike typer infeksjoner og hematologiske sykdommer.
Medisinsk sykepleieavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdelingMedisinsk sykepleieavdelingAvdelingen har kompetanse innen generell sykepleie og enheter med spesialkompetanse.
Medisinskfaglig avdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinskfaglig-avdelingMedisinskfaglig avdelingMedisinskfaglig avdeling har tilbud til pasienter innenfor alle indremedisinske spesialiteter.
Medisinteknologisk avdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/servicedivisjon/medisinteknologisk-avdelingMedisinteknologisk avdelingAvdelingens sørger for at det medisinsk-tekniske utstyret fungerer og utleverer behandlingshjelpemidler til kommuner i Vestfold.
Mikrobiologisk avdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-medisinsk-diagnostikk/mikrobiolgisk-avdelingMikrobiologisk avdelingMikrobiologisk avdeling utfører diagnostikk innen bakteriologi, virologi, mykologi og parasittologi.
Nevrologisk avdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/nevrologisk-avdelingNevrologisk avdelingNevroseksjon har blant annet spesialkompetanse innen utredning og behandling av hjerneslag, svulster i nervesystemet, epilepsi og hodepine.
Nevrologisk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/nevrologisk-poliklinikkNevrologisk poliklinikkPoliklinikken behandler pasienter med sykdommer i det sentrale og perifere nervesystem, blant annet Parkinsons sykdom, MS, epilepsi og ALS.
Nevropsykiatrisk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykiatrisk-sykehusavdeling/nevropsykiatrisk-poliklinikkNevropsykiatrisk poliklinikkNevropsykiatrisk poliklinikk har spesialkompetanse innen nevropsykiatri, og har tverrfaglig team med spesialist i psykiatri og nevrologi.
Nyfødtmedisinsk seksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinskfaglig-avdeling/nyfodtmedisinsk-seksjonNyfødtmedisinsk seksjonSeksjonen tar imot nyfødte barn som er syke, for tidlig fødte eller som har behov for spesiell overvåkning eller behandling den første måneden.
Nyremedisinsk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinskfaglig-avdeling/nyremedisinsk-seksjon/nyremedisinsk-poliklinikkNyremedisinsk poliklinikkPoliklinikken utreder høyt blodtrykk og nyretransplantasjon, og følger opp pasienter med nyresykdom, transplantert nyre og bukspyttkjertel.
Nyremedisinsk seksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinskfaglig-avdeling/nyremedisinsk-seksjonNyremedisinsk seksjonSeksjonen jobber med nyresykdommer. Det inkluderer blant annet ulike former for dialysebehandling.
Observasjonspostenhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/akuttsenter/observasjonspostObservasjonspostenObservasjonsposten er en avklaringspost der det vurderes om pasienten har behov for videre behandling i sykehus eller kan reise hjem.
Ortopedisk poliklinikk, Tønsberghttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirugisk-poliklinikk/ortopedisk-poliklinikk-tonsbergOrtopedisk poliklinikk, TønsbergPoliklinikk ortopedi utreder og kontrollerer blant annet muskel-/skjelettsykdommer og kontrollerer og følger opp ortopediske lidelser og brudd.
Ortopedisk seksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/ortopedisk-seksjonOrtopedisk seksjonSeksjonen jobber med barneortopedi, traumatologi, dagkirurgi og planlagte ortopediske innleggelser.
Patologiavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-medisinsk-diagnostikk/patologiavdelingPatologiavdelingPatologiavdelingen stiller diagnoser på vevsprøver (histologi) og celleprøver (cytologi). Avdelingen utfører også ikke-rettslige obduksjoner.
Prehospital klinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/prehospital-klinikkPrehospital klinikk
Preoperativ poliklinikk, Tønsberghttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirugisk-poliklinikk/preoperativ-poliklinikk-tonsbergPreoperativ poliklinikk, TønsbergPreoperativ poliklinikk forbereder pasienter for operasjon innen følgende kirurgiske fag; gynekologi, urologi, ortopedi, Feilstavet ordgastrokirurgi og karkirurgi.
Produksjonskjøkkenhttps://www.siv.no/avdelinger/servicedivisjon/forsyningsavdeling/produksjonskjokkenProduksjonskjøkkenProduksjonskjøkkenet leverer varer og tjenester som matleveranse til pasientene på postene.
Psykiatrisk akuttmottakhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykiatrisk-sykehusavdeling/psykiatrisk-akuttmottakPsykiatrisk akuttmottakDøgnseksjonen er en akuttseksjon som tar imot pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, hvor tilstanden er livstruende eller meget alvorlig.
Psykiatrisk akuttpost A, B og Chttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykiatrisk-sykehusavdeling/psykiatrisk-akuttpost-a-b-og-cPsykiatrisk akuttpost A, B og CDøgn akutt psykose tar imot pasienter som er over 18 år og har behov for innleggelse som øyeblikkelig hjelp.
Psykiatrisk sykehusavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykiatrisk-sykehusavdelingPsykiatrisk sykehusavdelingAvdelingen har et bredt behandlingstilbud innen voksenpsykiatri.
Radiologisk avdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-medisinsk-diagnostikk/radiologisk-avdelingRadiologisk avdelingAvdelingen utfører de fleste typer røntgenundersøkelser og bildebaserte behandlinger for befolkningen i helseregionen.
Resepsjonhttps://www.siv.no/avdelinger/servicedivisjon/ikt-og-e-helseavdeling/resepsjon-og-sentralbordseksjon/resepsjonResepsjonResepsjonen tar seg av all postfordeling, ekstern og intern, og har i tillegg en kassefunksjon for alle besøkende fra våre poliklinikker.
Resepsjon og sentralbordseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/servicedivisjon/ikt-og-e-helseavdeling/resepsjon-og-sentralbordseksjonResepsjon og sentralbordseksjonResepsjon og sentralbordseksjon er sykehusets resepsjon, sentralbord og pasientreiser
Samhandlinghttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjon/fag-og-samhandlingsavdeling/samhandlingSamhandlingEnheten skal arbeide for å gi pasientene et likeverdig og passende tilbud gjennom hele pasientforløpet.
Senter for sykelig overvekthttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/habiliterings-og-rehabiliteringsavdeling/senter-for-sykelig-overvektSenter for sykelig overvektSenteret har regional behandling av pasienter med sykelig overvekt. Det tilbys både kirurgiske og konservative behandlingstilbud.
Senter for sykelig overvekt barn-unghttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/habiliterings-og-rehabiliteringsavdeling/senter-for-sykelig-overvekt-barn-ungSenter for sykelig overvekt barn-ungSenteret er et regionalt tilbud til de lokale helseforetakene om utredning, behandling og rehabilitering av barn og unge med sykelig overvekt.
Skadestuehttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/akuttsenter/skadestueSkadestueSkadestuen tar imot pasienter til spesialistbehandling ved lettere akutte skader innen ortopedi og kirurgi som for eksempel brudd, større kutt og sårskader.
Smertebehandlingsseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/smertebehandlingsseksjonSmertebehandlingsseksjon
Smertepoliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/smertebehandlingsseksjon/smertepoliklinikkSmertepoliklinikkPoliklinikken er en del av virksomheten ved anestesiologisk avdeling. Hensikten med smertebehandlingen er å lindre smerter.
Smittevernseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjon/fag-og-samhandlingsavdeling/smittevernseksjonSmittevernseksjonSeksjonen har spesialkompetanse innen smittevern og infeksjonsforebygging.
Spiseforstyrrelsespoliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykiatrisk-sykehusavdeling/spiseforstyrrelsespoliklinikkSpiseforstyrrelsespoliklinikkBehandlingstilbudet ved spiseforstyrrelsespoliklinikken er rettet mot alvorlig syke pasienter med anorexia, bulimia nervosa og spesifisert spiseforstyrrelse som ikke kan gis et tilstrekkelig behandlingstilbud på et lavere omsorgsnivå.
Sykelig overvekt poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/habiliterings-og-rehabiliteringsavdeling/senter-for-sykelig-overvekt/poliklinikk-sykelig-overvektSykelig overvekt poliklinikkPoliklinikken tilbyr et tverrfaglig gruppetilbud for pasienter over 18 år med sykelig overvekt.
Sykelig overvekt poliklinikk barn og ungdomhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/habiliterings-og-rehabiliteringsavdeling/senter-for-sykelig-overvekt-barn-ung/poliklinikk-sykelig-overvekt-barn-og-ungdomSykelig overvekt poliklinikk barn og ungdom
Tekstil- og renholdsavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/servicedivisjon/tekstil-og-renholdsavdelingTekstil- og renholdsavdelingTekstil- og renholdsavdelingen leverer renholds- og tekstilprodukter.
Urologiseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/urologisk-seksjonUrologiseksjonSeksjonen utfører undersøkelser og operasjoner av de fleste sykdommer og lidelser i nyrer, urinveier og mannlige kjønnsorganer.
Urologisk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirugisk-poliklinikk/urologisk-poliklinikkUrologisk poliklinikkPoliklinikken utreder og kontrollerer pasienter med kreft i urinveiene og de fleste andre urologiske lidelser.
Veiledningspoliklinikk Anemonehttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/veiledningspoliklinikk-anemoneVeiledningspoliklinikk AnemoneVeiledningspoliklinikken «Anemone» er en egen poliklinikk som skal ta seg av pasienter med fødselsangst og kvinner som har gjennomgått en fødsel med et dødt barn.
Økonomiavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjon/okonomiavdelingØkonomiavdelingAvdelingen har ansvar for utarbeidelse og rapportering av sykehusets budsjett og regnskap, og er ansvarlig for IKT-systemer som brukes til det.
Øre-nese- halspoliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/ore-nese-halsseksjon/ore-nese-halspoliklinikkØre-nese- halspoliklinikkØre-nese- halspoliklinikk utreder, kontrollerer og følger opp blant annet sykdommer innen hode-/halsområdet og utreder og vaksinerer allergi.
Øre-nese-halsseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/ore-nese-halsseksjonØre-nese-halsseksjonSeksjonen behandler pasienter med sykdommer, skader og anomalier i øre-nese-halsområdet.
Øyepoliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/oyeseksjon/oyepoliklinikkØyepoliklinikkPoliklinikken utreder, behandler og kontrollerer pasienter med ulike øyelidelser, som grå stær, grønn stær, netthinnesykdommer og skjeling.
Øyeseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/oyeseksjonØyeseksjonSeksjonen utreder, behandler og kontroller pasienter med ulike øyelidelser, som grå stær, grønn stær, øyeskader og skjeling.

Fant du det du lette etter?