Helse- og arbeidspoliklinikk

Tilbudet ved helse- og arbeidspoliklinikken er rettet mot personer med psykiske plager, rygg- og nakkeplager og gravide med bekkenplager. Kurs og samtaler med helsepersonell har som mål å bidra til bedret livskvalitet og fungering i hverdagen, gjennom en kortvarig, kunnskapsbasert tilnærming.

Poliklinikken er et samarbeid mellom klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering og klinikk psykisk helse og avhengighet.

HelseIArbeid

I tillegg til pasientbehandling, driver helse- og arbeidspoliklinikken, sammen med NAV, et tiltak kalt HelseIArbeid. Dette er et tilbud til både private og offentlige bedrifter, hvor forskningsbasert informasjon formidles ved samlinger for alle ansatte.

Seksjonsledere:

Gry Saaler Karlsson, fysikalsk medisin, Kysthospitalet
Kenneth Kvisle, DPS Vestfold

Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 15:00
  • Tirsdag 08:00 - 15:00
  • Onsdag 08:00 - 15:00
  • Torsdag 08:00 - 15:00
  • Fredag 08:00 - 15:00
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Slik finner du fram

Bjellandåsen, Vear

Bjellandveien 24, 3172 Vear

​Buss 130 mellom Tønsberg og Stokke går forbi Bjellandveien 24. Stoppestedet heter Bjellandveien 26. Ruteinformasjon finner du på vkt.no.

​Det er gratis parkering på området, og alle oppmerkede plasser rundt bygget kan benyttes.

​Fra E18, ta avkjøring til riksvei 300 i retning Tønsberg. Følg veien til rundkjøringen på Jarlsberg. Ta første avkjøring i rundkjøringen til høyre, 303 i retning Stokke. Kjør forbi Jarlsberg travbane, og ta første avkjøring til høyre opp i Bjellandåsen, skiltet Bjellandåsen/Hogsnesåsen. Følg veien opp bakken, til du finner næringsbygget Bjellandveien 24 på venstre side. Følg skilting til Sykehuset i Vestfold. Inngangen finner du ved å følge innkjøringsveien rett fram 100 meter når du har tatt av fra Bjellandveien.

Praktisk informasjon

Akkreditering er en offisiell godkjennelse av en organisasjons kompetanse og evne til å utføre angitte oppgaver i samsvar med gitte krav.

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet, er akkreditert etter det amerikanske kvalitetssystemet CARF. (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities) Akkrediteringen omfatter virksomhetsstyring, strukturer rundt pasientbehandling og prosesser knyttet til pasientbehandling. Alle tilbud inneliggende og polikliniske pasienter er omfattet av akkrediteringen, og det er også egne kriterier for tilbud til barn og unge under 18 år.

Akkrediteringen stiller krav til ledelse, utstyr, personale, metoder og prosedyrer. Klinikken har målepunkter innenfor de ulike områdene, følger opp og iverksetter forbedringstiltak på bakgrunn av resultatet av målingene.

Akkreditering sikrer kvalitet på tjenestene og er en trygghet for både personale og ansatte.