Intensivmedisinsk seksjon

Seksjonen har spesialkompetanse innen avansert behandling for alle typer pasienter med svikt i vitale organer.

Seksjonen er medisinsk ansvarlig for postoperativ behandling og overvåkning av pasienter på postoperativ post 4H, samt behandling og overvåkning på intensivposten. Dette omfatter blant annet respiratorbehandling, blodtrykksstøttende behandling og akutt dialyse.

Seksjonen behandler alle typer pasienter i alle aldre. Legene er ansatt i anestesiologisk seksjon, men rullerer til intensivmedisinsk seksjon. Seksjonen drives i nært samarbeid med intensiv.

Seksjonsleder:

Thor Andreas Moe Slinning

Kontakt

Kontaktinformasjon

For kontaktinformasjon for pasient og pårørende, se avdelingssiden til den aktuelle poliklinikken eller posten.