HELSENORGE

Ortopedisk post

Ortopedisk post tar imot planlagte innleggelser og, via akuttmottaket, øyeblikkelig hjelp innleggelser.
Sengeposten har spesialkompetanse innen ortopedi.
Fant du det du lette etter?