En bolle med bær

Fedme, hormonsykdommer og ernæring – forskningsgruppe

​Hva forsker ​vi på?

​Forskningsgruppen for fedme, hormonsykdommer og ernæring er en egen seksjon ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst (SSO) ved Sykehuset i Vestfold. SSO er en regional kompetansetjeneste, og forskning er en stor og viktig del av vår aktivitet som går «hånd i hånd» med klinisk drift. Vi driver med klinisk pasientnær forskning, register- og biobankforskning, basal og translasjonell forskning, samt kontrollerte kliniske studier. 

Forskningsaktiviteten har som hovedformål å heve kvaliteten på spesialisthelsetjenestens behandlingstilbud (både medisinsk og kirurgisk) til barn, unge og voksne pasienter med alvorlig fedme og fedmerelaterte følgesykdommer (eks hypertensjon, hjerte- karsykdom, diabetes, obstruktiv søvnapné, angst/depresjon og muskel- skjelettplager), samt fylle eksisterende kunnskapshull og øke kompetanse og kostnadseffektivitet på behandlingen. Vi ser blant annet på kort- og langtidseffektene av ulike behandlingstiltak for vektreduksjon og bedring av fedmerelaterte følgesykdommer. Økt kunnskap om risikofaktorer, prediktorer for vekttap og effektive behandlingsmetoder kan bidra til varig vektreduksjon, bedre livskvalitet, økt levetid, samt bedring av en rekke relaterte sykdommer som diabetes, hjerte- karsykdommer og kreft. Kunnskap om både positive og negative effekter av fedmekirurgi og ikke-kirurgisk behandling bidrar også til at pasient og lege sammen kan veie fordeler og ulemper for den enkelte og får et bedre beslutningsgrunnlag for valg av behandling (samvalg).

Forskningskvaliteten sikres gjennom brukermedvirkning, pågående og nye kontrollerte kliniske studier, samt regionale og nasjonale kvalitets- og forskningsregistre med tilhørende biobanker. Målet er at man kan tilby enda bedre behandling på sikt, samt komme nærmere målsetningen om rett behandling, på rett sted, til rett tid, til rett pasient.

Presentasjon av gruppen​

Forskningsgruppen ble etablert som en del av overvektsprosjektet i Helse Sør i 2004 ledet av Rune Sandbu og Jøran Hjelmesæth, og har siden den tid hatt betydelig vekst hva gjelder infrastruktur, tematikk, prosjektportefølje, vitenskapelig produksjon (kvantitativt og kvalitativt) og antall ansatte i vitenskapelige stillinger. Gruppen har tidligere gått innunder navnet SSO-forskning, men tok nylig navnet «Fedme, Hormonsykdommer og Ernæring». I dag består forskningsgruppen av professorer, forskere, postdocs, stipendiater, forskningsassistenter, studiesykepleiere, statistiker, korrektur og språkvasker, samt administrativt personell. Gruppen hadde i 2020 12,9 årsverk fordelt på 28 ansatte hvorav 7 er PhD-stipendiater. I tillegg er 2 PhD-kandidater tilknyttet andre institusjoner, men hvor veiledere fra vår gruppe er deltagende. Jens Kristoffer Hertel leder forskningsseksjonen og har gjort det siden 2017. Forskningsporteføljen består i dag av ulike forskningsprosjekter og helseregistre i ulike faser (se egen oversikt under «Våre forskningsprosjekter»). 

​Jens Kristoffer Hertel (forskningsgruppeleder)

Stillingstittel og foretak: Seksjonsleder SSO-forskning, Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold.
​Akademisk tittel og/eller stillingstittel: PhD
E-post: jens.kristoffer.hertel@siv.no 
Telefon: 971 12 135​

Andreas Aarvik

Stillingstittel og foretak: Forskningsassistent, Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold.
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: Fysioterapeut
E-post: andreas.aarvik@siv.no
Telefon: 934 50 815

​​​Rikke Aune Asbjørnsen

Stillingstittel og foretak: PhD-stipendiat, Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold.
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: MSc
E-post: Rikke.Aune.Asbjornsen@siv.no
Telefon: 900 82 262

​Lisa Ha Barstad

Stillingstittel og foretak: Forsker, Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold.
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: PhD, Klinisk ernæringsfysiolog
E-post: lisa.ah.fung.ha.barstad@siv.no
Telefon: 977 32 421

​​​Jarle Berge

Stillingstittel og foretak: PhD-stipendiat, Senter for sykelig Overvekt i Helse Sør-Øst, medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold.
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: MSc, Idrettsfysiolog
E-post: Jarle.Berge@siv.no
Telefon: 412 32 044

​​​Berit Mossing Bjørkås

Stillingstittel og foretak: Forskningsbioingeniør, Senter for sykelig Overvekt i Helse Sør-Øst, medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold.
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: Bioingeniør
E-post: berit.bjorkas@siv.no
Telefon: 952 10 883

​Heidi Borgeraas

Stillingstittel og foretak: Forsker, Senter for sykelig Overvekt i Helse Sør-Øst, medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold.
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: PhD
E-post: heidi.borgeraas@siv.no
Telefon: 467 07 000

​Farhat Fatima

Stillingstittel og foretak: PhD-stipendiat, Senter for sykelig Overvekt i Helse Sør-Øst, medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold.
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: MD
E-post: Farhat.Fatima@siv.no​
Telefon: 966 57 000

​Heidi Omre Fon

Stillingstittel og foretak: Forskningssykepleier, Senter for sykelig Overvekt i Helse Sør-Øst, medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold.
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: Sykepleier
E-post: Heidi.Omre@siv.no
Telefon: 984 66 466

​​Jøran Hjelmesæth

Stillingstittel og foretak: Senterleder, Senter for sykelig Overvekt i Helse Sør-Øst, medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold; og Professor, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: Professor dr.med.
E-post: joran.hjelmeseth@siv.no
Telefon: 40217349

​Dag Hofsø

Stillingstittel og foretak: Forsker, Senter for sykelig Overvekt i Helse Sør-Øst, medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold; Seksjonsoverlege, endokrinologisk seksjon, medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold.
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: MD, PhD
E-post: Dag.Hofso@siv.no​
Telefon: 905 91 666

​​​Nina Wahlmann Iversen

Stillingstittel og foretak: Kvalitets- og forskningskoordinator, Senter for sykelig Overvekt i Helse Sør-Øst, medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold.
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: Kvalitets- og forskningskoordinator
E-post: Nina.Iversen@siv.no
Telefon: 900 53 191

Gunn Signe Jakobsen

Stillingstittel og foretak: Forsker, Senter for sykelig Overvekt i Helse Sør-Øst, medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold.
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: MD, PhD
E-post: Gunn.Signe.Jakobsen@siv.no
Telefon: 91625647​

Line Kristin Johnson

Stillingstittel og foretak: Forsker, Senter for sykelig Overvekt i Helse Sør-Øst, medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold.
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: PhD, Klinisk ernæringsfysiolog
E-post: line.kristin.johnson@siv.no
Telefon: 922 02 092

​​Ronette Kolotkin

Stillingstittel og foretak: Forsker, Senter for sykelig Overvekt i Helse Sør-Øst, medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold.
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: Professor, PhD
E-post: rkolotkin@qualityoflifeconsulting.com

​Hanna Lakso

Stillingstittel og foretak: Forskningssykepleier, Senter for sykelig Overvekt i Helse Sør-Øst, medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold.
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: Spesialutdannet sykepleier
E-post: hanna.lakso@siv.no
Telefon: 466 82 393

​​Samira Lekhal

Stillingstittel og foretak: Forsker og seksjonsoverlege, Senter for sykelig Overvekt i Helse Sør-Øst, medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold.
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: MD, PhD
E-post: Samira.Lekhal@siv.no
Telefon: 414 09 191

​Jolanta Lorentzen

Stillingstittel og foretak: PhD-stipendiat, Senter for sykelig Overvekt i Helse Sør-Øst, medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold; Overlege, gastromedisinsk avdeling, medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold.
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: MD
E-post: jolanta.lorentzen@siv.no
Telefon: 410 45 908

​Linda Mathisen

Stillingstittel og foretak: Prosjekt- og forskningsskoordinator, Senter for sykelig Overvekt i Helse Sør-Øst, Medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold.
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: Prosjekt- og forskningsskoordinator
E-post: Linda.Mathisen@siv.no
Telefon: 922 28 679

​Matthew McGee

Stillingstittel og foretak: Vitenskapelig assistent, Senter for sykelig Overvekt i Helse Sør-Øst, medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold.
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: Vitenskapelig assistent (korrektur og språkvasker)
E-post: matthew.mcgee@siv.no
Telefon: 403 40 511

​Daniela Pfabigan 

Stillingstittel og foretak: Postdoc, Senter for sykelig Overvekt i Helse Sør-Øst, medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold.
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: PhD
E-post: d.m.pfabigan@medisin.uio.no
Telefon: 408 44 759

​Carina Rambo

Stillingstittel og foretak: Registerkoordinator og lederstøtte, Senter for sykelig Overvekt i Helse Sør-Øst, Medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold.
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: Helsesekretær, lederstøtte
E-post: carina.rambo@siv.no
Telefon: 410 45 879

​Rune Sandbu

Stillingstittel og foretak: Forsker, Senter for sykelig Overvekt i Helse Sør-Øst, medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold; og avdelingssjef, kreft- og kirurgiavdeling, kirurgisk klinikk, Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: MD, PhD
E-post: rune.sandbu@siv.no
Telefon: 913 95 068

​Kathrine Agle​n Seeberg

Stillingstittel og foretak: PhD-stipendiat, Senter for sykelig Overvekt i Helse Sør-Øst, Medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold; Overlege, Gastromedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold.Akademisk tittel og/eller stillingstittel: MD
E-post: kathrine.aglen.seeberg@siv.no 
Telefon: 992 50 901

​Milada Cvancarova Småstuen 

Stillingstittel og foretak: Statistikker/Forsker, Senter for sykelig Overvekt i Helse Sør-Øst, medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold; og Professor, OsloMet
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: Professor, PhD
E-post: Milada-Cvancarova.Smastuen@oslomet.no
Telefon: 930 03 186

​​​Marius Svanevik

Stillingstittel og foretak: Forsker, Senter for sykelig Overvekt i Helse Sør-Øst, medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold; og overlege, gastrokirurgisk avdeling, kirurgisk klinikk, Sykehuset i Vestfold.
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: MD, PhD
E-post: Marius.Svanevik@siv.no 
Telefon: 412 23 022

​​Linn Varild

Stillingstittel og foretak: Forskningsbioingeniør, Senter for sykelig Overvekt i Helse Sør-Øst, Medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold.
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: Bioingeniør
E-post: Linn.Varild@siv.no​
Telefon: 900 82 849


Oseberg (Obesity surgery in Tønsberg) Glycemia, insulin secretion and action in morbidly obese subjects with type 2 diabetes after sleeve gastrectomy and Roux-en-Y gastric bypass: A randomised single centre study
Prosjektleder: Dag Hofsø, Sykehuset i Vestfold

Gastrisk bypass eller sleeve - randomisert multinasjonal studie (BEST-studien)
Prosjektleder: Marius Svanevik, Sykehuset i Vestfold

SELECT - Effekten av semaglutid på hjerte- og karsykdom ved overvekt eller fedme
Prosjektleder: Jøran Hjelmesæth, Sykehuset i Vestfold

GoLow - Effekt av Roede-kurs med gradvis vektreduksjon versus lavkaloridiett på vekttap etter 1 år
Prosjektleder: Jens Kristoffer Hertel, Sykehuset i Vestfold

VARG - Vestfold and Aker Randomised long-limb versus distal Gastric bypass
Prosjektleder: Rune Sandbu, Sykehuset i Vestfold

The Cocktail Study - The impact of body weight, low calorie diet and gastric bypass on drug bioavailability, cardiovascular risk factors and metabolic biomarkers
Prosjektleder: Jøran Hjelmesæth, Sykehuset i Vestfold

EGO - Exercise and Genes in Obese
Prosjektleder: Jøran Hjelmesæth, Sykehuset i Vestfold

4XL - Vektreduserende kirurgi for ungdom
Prosjektleder: Jøran Hjelmesæth, Sykehuset i Vestfold

eChange - E-helseverktøy for å støtte opp om langvarig vedlikehold av vekttap
Prosjektleder: Lise Solberg Nes, Oslo universitetssykehus

LIFETIME - The effect of lifestyle treatment on physical capacity, maximal strength, eating behavior and quality of life in patients with morbid obesity
Prosjektleder: Jens Kristoffer Hertel, Sykehuset i Vestfold

Bra fett eller farlig fett - fettvevsbiologi i ulike fettvevsdepot
Prosjektleder: Jens Kristoffer Hertel, Universitetet i Oslo

Sammenhengen mellom metabolske profiler, kromatinstruktur og genuttrykk i ulike fettvevsdepot
Prosjektleder: Yvonne Böttcher, Akershus Universitetssykehus

Identifisering og evaluering av genetiske faktorer som disponerer for sykelig fedme og fedmerelaterte sykdommer - Cristin
Prosjektleder: Jens Kristoffer Hertel, Sykehuset i Vestfold

​​NORSO - Norsk register for sykelig overvekt

​​Siden 2006 har alle nyhenviste pasienter ved SSO blitt forespurt om deltakelse i Register- og biobankstudien ved SSO. Som et ledd i vår behandling og uavhengig av tidligere gjennomgått behandlingsalternativ, kalles alle pasienter som har vært behandlet ved SSO til en oppfølgingskontroll 10 år etter første konsultasjon. Dataene fra registeret brukes til fortløpende kvalitetskontroll av senterets virksomhet. I tillegg vil data gi grunnlag for registerbaserte forskningsprosjekt på sammenhenger rundt fedme hos voksne.

​BFR - Barnefedmeregisteret​​ i Vestfold.

Ved Senter for sykelig overvekt, seksjon barn og unge har vi etablert et prospektivt register for behandlingssøkende barn og unge med alvorlig overvekt. Deltagelse i registeret innebærer at det blir gjort en utvidet kartlegging av barnets fysiske og psykiske helse som en del av utredningen og behandlingen. Det samles inn data fra pasientene ved behandlingsstart og etter 1, 5 og 10 år. Dataene fra registeret brukes til fortløpende kvalitetskontroll av seksjonens virksomhet. I tillegg vil data gi grunnlag for registerbaserte forskningsprosjekt på sammenhenger rundt fedme hos barn og ungdom. ​

​2020​:


2019:


 2018:


2017:


2016:


Forskningsgruppen «Fedme, Hormonsykdommer og Ernæring» har samarbeid med flere nasjonale og internasjonale høyt kompetente og anerkjente forskere gjennom vår store forskningsportefølje. Under følger et lite utvalg:

 • ​Ass. Professor Lise Solberg Nes, Avdeling for digital helseforskning, Oslo Universitetssykehus; og Mayo Clinic College of Medicine & Science, MN, USA. 
 • Professor Anders Åsberg og Professor Hege Christensen, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. 
 • Professor Kåre Inge Birkeland, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. 
 • Professor Fredrick Bäckhed, Wallenberg Laboratory for Cardiovascular and Metabolic Research, University of Gothenburg, Sweden. 
 • Professor Yvonne Böttcher, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og Akershus Universitetssykehus.
 • Professor Ronette L. Kolotkin, Duke University School of Medicine, Durham, NC, USA. 
 • Professor Philippe Collas, Institutt for medisinske basalfag, Avdeling for molekylærmedisin, Universitetet i Oslo.
 • Professor Torbjørn Omland, Medisinsk divisjon, Akershus universitetssykehus HF; og Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Universitetet i Oslo.
 • Professor Jens Juul Holst, Department of Biomedical Sciences, University of Copenhagen, and Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research. 
 • Professor Pétur B. Juliusson, Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen, samt avdelingsdirektør ved Avdeling for helseregisterforskning og -utvikling, Folkehelseinstituttet.
 • Førsteamanuensis Rønnaug Astri Ødegård, Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU; og Avdeling for barn og unge, St. Olavs Hospital
 • Professor Kirsten Bjørklund, Institutt for medisinske basalfag, seksjon for klinisk ernæring, Universitetet i Oslo.
 • Professor Tom Mala and MD PhD Jon Kristinsson, Oslo Universitetssykehus, Aker.

 • Sykehuset i Vestfold 
 • Helse Sør-Øst
 • Norges Forskningsråd
 • Novo Nordisk
 • AstraZeneca

Som regional kompetansetjeneste arbeider Senter for sykelig overvekt med å spre kunnskap og formidle kompetanse i ulike fora. Professor Jøran Hjelmesæth leder Nasjonalt råd for ernæring og er senterets ansikt utad hva gjelder media og ekspertuttalelser. Seksjonsleder Jens K Hertel er styremedlem og sekretær i Norsk forening for fedmeforskning (Nfff) og er involvert i flere prosjekter, nettverk og utvalg internt og eksternt. Samira Lekhal leder kunnskapsprosjektet Fra kunnskap til handling som er et tverrfaglig prosjekt der hovedmålsettingen er økt kompetanse på forebygging og behandling av livsstilssykdom og overvekt hos barn og unge. Flere av senterets fagpersonell holder jevnlige foredrag, formidler kunnskap gjennom publikasjoner, media, debatter eller paneler.

Hvert år har SSO mange saker i riksdekkende media, og kompetansespredning også gjennom disse kanalene er en viktig del av vårt kompetansearbeid. En rapport fra Retriever viser 902 mediesaker totalt i 2020.​

Digital public defence: Marius Svanevik - Institute of Clinical Medicine (uio.no)

Visste ikke noe om fedmeoperasjonen – NRK Vestfold og Telemark – Lokale nyheter, TV og radio

Fedmestudie ved SiV publiseres i prestisjefylt forskningsblad - Sykehuset i Vestfold

 

 


Sist oppdatert 06.08.2021