HELSENORGE
Praksisnytt

Samhandlingsmøte 2. november

PKO planlegger nytt samhandlingsmøte onsdag 2. november. Mer informasjon kommer senere, men hold allerede av datoen.

Se hele programmet for samhandlingsmøtet 2 november her​​

​Det er satt opp to hovedtemaer:

  • ​Spiseforstyrrelse
    Vi ønsker å bidra til at denne pasientgruppen opplever en sammenhengende tjeneste med faglig oppdatert behandling. 
  • ​Kjønnsinkongruens
    Lite volum, men kanskje stor faglig usikkerhet? Hva gjør Regionalt senter for kjønnsinkongruens ved Sykehuset i Vestfold? Hvordan tenke rundt utredning, oppfølging eller behandling? 
Dette er temaer som treffer både fastleger, helsesykepleiere og andre behandlere i kommunal psykisk helsetjeneste. Vi håper å kunne samle flere aktører for å bidra til økt felles faglig forståelse og bedre samhandling. 

Sykehuset i Vestfold, kl. 18.00 – 21.00

Godkjennes for allmennmedisin med 3 timer som del av åpen møteserie​


​Se også relevant behandlingsinformasjon:

Spiseforstyrrelse hos voksneSpiseforstyrrelser hos barn og ungdom - pakkeforløpKjønnsinkongruens​