HELSENORGE

Alkohol - avhengighet

Skadelig bruk eller avhengighet av alkohol er den hyppigst forekommende ruslidelsen i Norge.