Jobb

Sykehuset i Vestfold er en stor arbeidsplass med mange jobbmuligheter. Ved SiV får du et meningsfullt arbeid, med både faglige utfordringer og faglig utvikling. Her finnes det spennende samarbeid på tvers av faggrupper, noe som skaper et dynamisk miljø.

Vi benytter rekrutteringsportalen WebCruiter. For å søke på en stilling må du først registrere CV, deretter kan det søkes på en utlyst stilling. Søknaden blir automatisk sendt til den som er ansvarlig for stillingen.

Stillinger som kun er utlyst internt vises i Personalportalen og kan kun søkes derfra.

Nettbok for nyansatte

Vi har laget en nettbok med nyttig informasjon til deg som er nyansatt eller som ønsker å søke jobb ved Sykehuset i Vestfold. Vi håper den kan hjelpe deg til å få en oversikt i starten.

Nettbok for nyansatte

Vikarer og sommerjobb

Vikar

Sommerjobb

Turnustjeneste for leger

Klikk her for å lese om turnustjeneste ved SiV

Åpne søknader

Sykehuset i Vestfold har dessverre ikke mulighet for å besvare åpne, generelle søknader. Jobbagent kan eventuelt aktiviseres for å følge med på utlyste stillinger, se under.

Bemanningsenheten tar imidlertid gjerne imot henvendelse fra sykepleiere, både når det gjelder fast og midlertidig stilling, selv om det ikke er utlyst en ledig stilling.

Kontaktinformasjon ved spørsmål

Kontaktperson for hver enkelt stilling er oppgitt i utlysningen.

Spørsmål om bruk av WebCruiter kan stilles til HR-avdelingen,
e-post personal@siv.no eller tlf. 33 34 21 20.

Ansattgoder

Les mer om ansattgoder ved SiV

Pensjon og forsikring

Les mer om pensjon og forsikring

Vaksiner og immunitet

Les om vaksiner og immunitet ved SiV