Innovasjonstakten øker ved Sykehuset i Vestfold

Sykehuset i Vestfold øker innovasjonsaktiviteten, viser en undersøkelse gjennomført på oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet. – Det er gledelig at sykehuset er opptatt av å finne gode løsninger for å bedre pasientbehandlingen, forteller direktør Jørn Jacobsen ved forsknings- og innovasjonsavdelingen.

Publisert 16.02.2024
Sist oppdatert 12.03.2024
En gruppe mennesker iført hvite uniformer

I 2023 scorer SiV 112 poeng. Det er betydelig opp fra tidligere år.

– Den brede innovasjonsaktiviteten gikk naturlig nok noe ned i og etter pandemiårene. Derfor er det flott å se at tallene peker riktig vei, sier Jacobsen.

Diagram, linjediagram
Utvikling i innovasjonspoeng ved SiV 2017-2023

Innovasjon er en måte å forbedre pasientbehandlingen, involvere og styrke pasienters og pårørendes helsekompetanse, effektivisere drift og logistikk, og holde tritt med medisinske fremskritt.

– Innovasjon skal sikre tilgangen på nye løsninger som kan medføre økt kvalitet i pasientbehandlingen, bedre tilgjengelighet og økt pasientsikkerhet, sier direktøren.

Utover løsninger som er direkte knyttet til pasientbehandlingen, er innovasjonsaktiviteten ved SiV rettet mot å utvikle nye løsninger som fører til bedre arbeidsforhold for ansatte i helseforetaket.

Innovasjonsprosjekter

Ideene til innovasjonsprosjektene kommer ofte fra helsepersonell som er tett på driften av sykehuset. De er ofte også driverne i prosjektene.

– Det er mye av suksessoppskriften bak. Vi vet at våre ansatte er opptatt av hvordan vi best kan løse både behandling av pasienter og logistikken rundt dette, sier Jacobsen.

Sykehuset i Vestfold har flere prosjekter gående:

Fakta:

  • Innovasjon defineres som noe nytt og nyttig som er tatt i bruk og som skaper verdi
  • Oversikten over de nasjonale innovasjonspoengene er utarbeidet av selskapet Induct gjennom en avtale med de regionale helseforetakene
  • Formålet er å kartlegge innovasjonsgraden ved norske sykehus
  • Poengene genereres etter hvor mange prosjekter man har i ulike faser i innovasjonsportalen Induct