Barn leker helsepersonell

Helsefaglig

Arrangementer

02.03 torsdag

Utviklingshemning og aldring – Utfordringer i VTA og arbeidssentra

Kurset er et innføringskurs for personell som arbeider ved arbeidssentra og med tiltaket Varig tilrettelagt arbeid med personer med utviklingshemning.

02.03 torsdag

NOKLUS-kurs 2. mars 2017

Torsdag 2. mars 2017 holdes det årlige Noklus-kurset (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet) på Park hotel i Sandefjord.

13.03 mandag

Født ekstremt prematurt - hva vet vi om senskader og utfordringer?

Velkommen til et spennende og lærerikt fagseminar med meget dyktige foredragsholdere, oppdaterte forskningsresultater og anbefalinger om tiltak/oppfølging basert på forskning og klinisk erfaring.

14.03 tirsdag

Velferdsteknologi til personer med kognitiv svikt

Temakurs om velferdsteknologi til personer med kognitiv svikt.

15.03 onsdag

Velferdsteknologi som kommunal tjeneste til personer med kognitiv svikt

Temakurs om velferdsteknologi som kommunal tjeneste til personer med kognitiv svikt.

22.03 onsdag

Samhandlingsmøte våren 2017

Vårens samhandlingsmøte for spesialisthelsetjenesten og førstelinjetjenesten blir onsdag 22. mars 18.00-21.00

19.04 onsdag

Poliklinikk spiseforstyrrelser 10 år - jubileumsseminar

Poliklinikk spiseforstyrrelser markerer 10 års drift, og er stolte over å kunne invitere deg til fagseminar i auditoriet på Sykehuset i Vestfold.

19.04 onsdag

Ortosekurs

Habiliteringssenteret i Vestfold inviterer til kurs: "Håndortoser til barn med CP - en praktisk gjennomgang".

07.09 torsdag

TGED - Tønsberg Gynaecological Endoscopic Days

Welcome to Tønsberg Gynaecological Endoscopic Days - the first congress of its kind in the charming seaside town of Tønsberg, Norways oldest city. 7th-9th September 2017.

Se flere kommende arrangementer ()