En kvinne som maler en bolle

Forskningsgrupper og forskningsprosjekter

Forskning er en av sykehusets kjerneoppgaver, og viktig for kvaliteten og sikkerheten i pasientbehandlingen.

Sykehuset i Vestfold har mange etablerte og aktive forskningsgrupper, samt dyktige enkeltforskere som gjennomfører studier og frembringer ny kunnskap innen ulike fagområder.  De siste årene har forskningsaktiviteten ved sykehuset væ​rt økende og sykehuset deltar i ulike nasjonale og internasjonale forskningsnettverk og samarbeid.

Forskningsg​ruppene som er etablert ved Sykehuset i Vestfold:

I tillegg har vi følgende forskningsprosjekter som foregår ved Sykehuset i Vestfold:​

Kliniske studier:​​

Sist oppdatert 02.02.2024