Forskningsprosjekter

Forskning er en av sykehusets kjerneoppgaver, og viktig for kvaliteten og sikkerheten i pasientbehandlingen.

Sykehuset i Vestfold har mange etablerte og aktive forskningsmiljøer, samt dyktige enkeltforskere som gjennomfører studier og frembringer ny kunnskap innen ulike fagområder.  De siste årene har forskningsaktiviteten ved sykehuset vært økende og sykehuset deltar i ulike nasjonale og internasjonale forskningsnettverk og samarbeid.

Her finner du en oversikt over noen av forskningsprosjektene som foregår ved Sykehuset i Vestfold:

Fedme
Hjerte og kar
Kreft
Cerebral Parese
Rehabilitering
Mental helse
Nyfødte og barn
Infeksjon
Mage og tarm
Nyrer, urinveier og kjønnsorgan
Generell helserelevans
Fant du det du lette etter?