Om oss

Sykehuset i Vestfold (SiV) er et områdesykehus for Vestfold fylke og har ansvar for å gi spesialisthelsetjenester til befolkningen i Vestfold. Spesialisthelsetjenestens oppgaver er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende.


 

Organisering

Her finner du organisasjonskart for Sykehuset i Vestfold

Ledelsen ved Sykehuset i Vestfold

Styret

Styret for Sykehuset i Vestfold HF består av syv medlemmer oppnevnt av Helse Sør-Øst RHF og fire medlemmer valgt av og blant ansatte.

Innkalling, saksliste og saksdokumenter legges ut på internett. Styremøtene er åpne for allmennheten.

Styreadministrasjon

Nøkkeltall, driftssteder og visjoner

Mer informasjon om Sykehuset i Vestfold

Brukerutvalget

Brukerutvalgets hovedoppgave og målsetting er, i samarbeid med dem som arbeider med helsetjenester, å sørge for at pasientens behov er i sentrum på pasientens premisser.

​Rammen for utvalgets arbeid er mandatet og de lover og retningslinjer som styrer SiVs virksomhet. Utvalget vil samarbeide med SiV om å utvikle spesialhelsetjenesten frem mot de målsettinger som besluttende myndigheter har satt for virksomheten til beste for pasienten.

Mer om brukerutvalget

Media

Sykehuset i Vestfold har et aktivt og åpent forhold til media. Så langt som mulig legger vi forholdene til rette for medier, og bidrar med fakta, nøkkeltall, kommentarer eller ekspertise hvis det er ønskelig.

Media

Postjournal

Postjournal

KurSiV

KurSiV er et internmagasin for de ansatte ved Sykehuset i Vestfold. Det lages av kommunikasjonsenheten ved sykehuset.

KurSiV

Gaver og donasjoner

Gaver og donasjoner fra privatpersoner, foreninger, selskaper og andre er gledelige bidrag og støtter blant annet utvikling av bedre behandling og forskning samt tiltak for økt velferd og adspredelse for pasientene.

Gaver og donasjoner

Ledige stillinger og informasjon om å jobbe ved SiV

Sykehuset i Vestfold er en stor arbeidsplass med mange jobbmuligheter. Ved SiV får du et meningsfullt arbeid, med både faglige utfordringer og faglig utvikling. Her finnes det spennende samarbeid på tvers av faggrupper, noe som skaper et dynamisk miljø.

Her finner du ledige stillinger og informasjon om å jobbe ved SiV

Leverandørkontakt

Informasjon om innkjøp og leverandørkontaktliste

Grønt sykehus

Et sykehus er en kompleks organisasjon der god pasientbehandling er det selvfølgelige mål for arbeidet. Dette samfunnsansvaret ønsker vi ved Sykehuset i Vestfold å utføre med minst mulig negativ påvirkning av klima og miljø.

Les mer om Grønt sykehus her


Sykehusutbygging - Tønsbergprosjektet

Tønsbergprosjektet handler om å finne den beste løsningen for hvordan vi erstatter gamle og uhensiktsmessige bygninger for somatikk og sykehuspsykiatri. Utbyggingen skal være gjennomført innen 2020.

Les mer om sykehusutbygging og Tønsbergprosjektet her

Praktisk informasjon

Vi ønsker at du som pasient, pårørende eller besøkende skal føle deg trygg og finne god informasjon hos oss. Her finner du praktisk informasjon om hvordan du kommer deg til sykehus, parkering, daglige rutiner, mattilbud og andre servicetilbud ved sykehuset.

Her finner du praktisk informasjon om blant annet parkering, kantine og besøkstider

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.