Om oss

Sykehuset i Vestfold (SiV) er et områdesykehus for Vestfold fylke og har ansvar for å gi spesialisthelsetjenester til befolkningen i Vestfold. Spesialisthelsetjenestens oppgaver er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende.


 

Organisering

Styret

Styret for Sykehuset i Vestfold HF består av fem medlemmer oppnevnt av Helse Sør-Øst RHF, og tre medlemmer valgt av og blant ansatte.

Innkalling, saksliste og saksdokumenter legges ut på internett. Styremøtene er åpne for allmennheten.

Se mer informasjon om styret

Nøkkeltall, driftssteder og visjoner

Utviklingsplan 2018-2030

Sykehuset i Vestfold har fått i oppdrag å utarbeide en utviklingsplan som skal beskrive hvordan sykehuset skal utvikle seg for å møte de framtidige behovene for helsetjenester fram mot 2030.

Utviklingsplan 2018-2030

Brukerutvalget

Brukerutvalgets hovedoppgave og målsetting er, i samarbeid med dem som arbeider med helsetjenester, å sørge for at pasientens behov er i sentrum på pasientens premisser.

​Rammen for utvalgets arbeid er mandatet og de lover og retningslinjer som styrer SiVs virksomhet. Utvalget vil samarbeide med SiV om å utvikle spesialhelsetjenesten frem mot de målsettinger som besluttende myndigheter har satt for virksomheten til beste for pasienten.

Mer om brukerutvalget

Media

Sykehuset i Vestfold har et aktivt og åpent forhold til media. Så langt som mulig legger vi forholdene til rette for medier, og bidrar med fakta, nøkkeltall, kommentarer eller ekspertise hvis det er ønskelig.

Media

KurSiV

KurSiV er et internmagasin for de ansatte ved Sykehuset i Vestfold. Det lages av kommunikasjonsenheten ved sykehuset.

KurSiV

Gaver og donasjoner

Gaver og donasjoner fra privatpersoner, foreninger, selskaper og andre er gledelige bidrag og støtter blant annet utvikling av bedre behandling og forskning samt tiltak for økt velferd og adspredelse for pasientene.

Gaver og donasjoner

Ledige stillinger og informasjon om å jobbe ved SiV

Sykehuset i Vestfold er en stor arbeidsplass med mange jobbmuligheter. Ved SiV får du et meningsfullt arbeid, med både faglige utfordringer og faglig utvikling. Her finnes det spennende samarbeid på tvers av faggrupper, noe som skaper et dynamisk miljø.

Her finner du ledige stillinger og informasjon om å jobbe ved SiV

Leverandørkontakt

Grønt sykehus

Et sykehus er en kompleks organisasjon der god pasientbehandling er det selvfølgelige mål for arbeidet. Dette samfunnsansvaret ønsker vi ved Sykehuset i Vestfold å utføre med minst mulig negativ påvirkning av klima og miljø.

Les mer om Grønt sykehus her


Sykehusutbygging - Tønsbergprosjektet

Tønsbergprosjektet handler om å finne den beste løsningen for hvordan vi erstatter gamle og uhensiktsmessige bygninger for somatikk og sykehuspsykiatri. Utbyggingen skal være gjennomført innen 2021.

Les mer om sykehusutbygging og Tønsbergprosjektet her

Praktisk informasjon

Vi ønsker at du som pasient, pårørende eller besøkende skal føle deg trygg og finne god informasjon hos oss. Her finner du praktisk informasjon om hvordan du kommer deg til sykehus, parkering, daglige rutiner, mattilbud og andre servicetilbud ved sykehuset.

Her finner du praktisk informasjon om blant annet parkering, kantine og besøkstider

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet er til for ungdom og unge voksne som er i kontakt med sykehuset og gir råd til sykehuset om denne pasientgruppen.

Les mer om ungdomsrådet

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.